Oprogramowanie

dostępne kursy


Deprecated: Korzystanie z Elementor\Scheme_Typography uznawane jest za przestarzałe od wersji 2.8.0! Zamiast tego użyj Elementor\Core\Schemes\Typography. in /www/kreator/szkoleniakreator.pl/wp-includes/functions.php on line 5051

Celem jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w pracy z programem SUBIEKT GT. Po zakończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia w danym zakresie.  

 1. Ustawienia parametrów i ogólne funkcje programu
 2. Kartoteki towarów i kontrahentów
 3. Dokumenty handlowe
 4. Dokumenty magazynowe
 5. Dokumenty finansowe
 6. Moduł rozrachunki
 7. Wydruki

Uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności jak i kompetencje do pracy z programem SUBIEKT. Po zakończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia w danym zakresie.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Celem jest zdobycie wiedzy , umiejętności oraz kompetencji w pracy z programem Rewizor. Po zakończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia w danym zakresie.  

 1. Ustawienia parametrów i ogólne funkcje programu
 2. Plan kont
 3. Bilans otwarcia
 4. Dekretacja i księgowanie (ilość ćwiczeń zależna czy połączone z kursem rachunkowości, czy tylko obsługi dla osób znających zasady księgowania)
 5. Schematy importu, pieczęcie księgowe
 6. Rozrachunki
 7. Środki trwałe
 8. VAT, rejestry
 9. Kasa, bank
 10. Deklaracje skarbowe
 11. Definiowanie sprawozdań"

Uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności jak i kompetencje do pracy z programem Rewizor . Po zakończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia w danym zakresie.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w pracy z programem RACHMISTRZ.  Po zakończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia w danym zakresie.  

 1. 1. Ustawienia parametrów i ogólne funkcje programu
 2. Księgowanie dowodów zakupu
 3. Księgowanie dowodów sprzedaży
 4. Ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej
 5. Środki trwałe
 6. Wyposażenie
 7. Eksploatacja pojazdów
 8. Płace i mikroGratyfikant
 9. Rozrachunki
 10. VAT, rejestry
 11. Kasa, bank"

Uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności jak i kompetencje do pracy z programem RACHMISTRZ . Po zakończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia w danym zakresie.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Celem jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w pracy z programem GRATYFIKANT GT. Po zakończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się i doskonalenia w danym zakresie.  

 1. Ustawienia parametrów i ogólne funkcje programu
 2. Ewidencja osobowa
 3. Definiowanie składników płacowych, stawki akordów i prowizji
 4. Definiowanie list płac i zestawów płacowych
 5. Kalendarze i ewidencja czasu pracy
 6. Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, rachunki
 7. Ewidencja naliczeń i potrąceń
 8. Wypłaty
 9. Wydruki
 10. Deklaracje skarbowe i ZUS

Uczestnik nabędzie wiedzę, umiejętności jak i kompetencje do pracy z programem Rewizor. Po zakończonym szkoleniu uczestnik nabędzie wiedze z zakresu tworzenia list płac, naliczania wynagrodzeń jak i potrąceń. Dowie się jakie są rodzaje umów i jak wypełniać deklaracje skarbowe i ZUS

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Kucharscy Oprogramowanie
Systemy zarządzania handlem detalicznym

Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki + przelewy, rozrachunki, zaawansowana klasyfikacja towarów. Współpraca z kasami fiskalnymi (off-line), drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, wagami metkującymi, kolektorami danych. Obsługa wielu magazynów. Eksport danych do Word i Excel.

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

 • Obsługa funkcji związanych ze sprzedażą
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej
 • Zarządzanie finansami
 • Wspomaganie pracy księgowości
 • Raportowanie zgromadzonych informacji
 • Współpraca z urządzeniami sklepowymi
 • Współpraca z innymi programami
 • Obsługa wielu magazynów
 • Praca w sieci komputerowej
 • Administrowanie programem oraz danymi
Obsługa funkcji związanych ze sprzedażą
 • wystawianie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących
 • prowadzenie szybkiej sprzedaży detalicznej
 • wystawianie faktur do paragonów oraz korekt do faktur
 • rejestracja zwrotów detalicznych (reklamacji)
 • drukowanie duplikatów dokumentów sprzedaży i korygujących
 • drukowanie cenników i ofert
Prowadzenie gospodarki magazynowej
 • rejestracja dostaw i wydań towarów (PZ, WZ)
 • rejestracja przesunięć międzymagazynowych (MM+, MM-)
 • rejestracja przychodów i rozchodów wewnętrznych (PW, RW)
 • rejestracja zwrotów do dostawców (ZD)
 • rejestracja przecen (PC+, PC-)
 • drukowania dokumentów magazynowych pojedynczych, zbiorczych oraz zestawień tych dokumentów
 • drukowanie rozdzielników PW, RW, MM+, MM-
 • rejestracja spisów z natury oraz ich rozliczenie i wydruk
 • rejestracja i obsługa zamówień do dostawców
Zarządzanie finansami
 • rejestracja wpłat i wypłat z kasy (dokumenty KP, KW)
 • informacja o stanie gotówki w kasie oraz drukowanie raportów kasowych
 • zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
 • drukowanie poleceń przelewu oraz zestawień gotówki
 • drukowanie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty
Wspomaganie pracy księgowości
 • rejestracja faktur zakupu i kosztowych w zdefiniowanym systemie teczek
 • drukowanie rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży
 • szybka informacja o bilansie podatku VAT w bieżącym miesiącu
 • drukowanie rozliczenia zakupów (dostawy fakturowane, dostawy nie fakturowane, towary w drodze)
 • drukowanie zestawień dokumentów sprzedaży wg form płatności
 • możliwość określenia kont rozrachunkowych dla kontrahentów w celu automatycznego dekretowania dokumentów wyeksportowanych do systemu księgowego
Raportowanie zgromadzonych informacji
 • drukowanie raportu ogólnego (magazyn, kasa, rozrachunki, banki, bilans podatku VAT)
 • drukowanie szczegółowego raportu o towarze (kartoteka, obroty razem, zestawienia wszystkich operacji na towarze w zadanym okresie)
 • drukowanie szczegółowego raportu o kontrahencie (kartoteka, zestawienia wszystkich operacji z kontrahentem w zadanym okresie, stan rozrachunków)
 • drukowanie sumarycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w zdefiniowanym przez użytkownika układzie, np. wg okresów, grup towarowych, kontrahentów, dokumentów sprzedaży itp.)
 • drukowanie analitycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w układzie towarowym wg szczegółowo zdefiniowanych kryteriów)
 • drukowanie raportu o brakach towarów wg zdefiniowanych limitów
 • drukowanie zestawień dowolnych obiektów dostępnych w programie (towarów, kontrahentów, dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych itp.). Zestawienia mogą zawierać wszystkie obiekty lub wybrane wg zdefiniowanych kryteriów
 • eksport wszystkich raportów do dalszej obróbki poza programem (w formacie programu MS WORD oraz arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL)
Współpraca z urządzeniami sklepowymi
 • współpraca z kasami fiskalnymi w trybie off-line. Przesyłanie listy towarów do kas oraz odczyt sprzedaży z kas
 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych. Automatyczna identyfikacja towarów w czasie edycji dokumentów magazynowych
 • współpraca z terminalami przenośnymi (inwentaryzatorami)
 • współpraca z wagami metkującymi
Współpraca z innymi programami
Program KC-Firma może współpracować z programami: KC-Serwer, KC-Etykiety, KC-Analizy oraz KC-POS tworząc zaawansowany system zarządzania sklepem. Dane z programu KC-Firma po przygotowaniu w programie KC-Eksport mogą być eksportowane do programów księgowych i automatycznie dekretowane na podstawie zdefiniowanych schematów księgowań. Program KC-Menadżer umożliwia analizę danych z sieci sklepów.
Obsługa wielu magazynów
 • definiowanie dowolnej ilości magazynów
 • funkcje eksportu i importu dokumentów MM, umożliwiające automatyzację przesunięć międzymagazynowych
 • możliwość przenoszenia dokumentów MM pomiędzy oddalonymi komputerami za pomocą dyskietek
Praca w sieci komputerowej
 • możliwość pracy wielu osób na wspólnym magazynie
 • program nie wymaga zakupu systemu sieciowego ani dedykowanego serwera sieciowego
Administrowanie programem oraz danymi
 • definiowanie użytkowników i ich uprawnień (ochrona dostępu za pomocą haseł)
 • zaawansowany system tworzenia kopii bezpieczeństwa (archiwizacje automatyczne)
 • wbudowany mechanizm optymalizacji bazy danych
 • wbudowane mechanizmy kontroli poprawności danych

Kompleksowe zarządzanie sklepem

Skuteczne działanie na zmieniającym się, konkurencyjnym rynku wymaga odpowiedzi na wiele trudnych pytań. W takich warunkach konieczne staje się wykorzystanie profesjonalnego systemu do zarządzania sklepem. System KC-Market kompleksowo wspiera pracę we wszystkich ważnych obszarach - od obsługi klienta poprzez zarządzanie dostawami i zapasem, aż po analizę danych i rozliczenie księgowe. Program jest czytelny i łatwy w obsłudze. Poprzez automatyzację codziennych czynności, a także dzięki współpracy z urządzeniami sklepowymi zwiększa efektywność pracy, obniża koszty i zmniejsza liczbę pomyłek. Możliwości analityczne oraz narzędzia współpracy z dostawcami pozwalają lepiej zarządzać asortymentem i zapasami. KC-Market może współpracować z modułem centralnym KC-Menadżer tworząc jednolity system zarządzania siecią sklepów.

 • Bieżąca informacja o pracy sklepu
 • Szybka sprzedaż detaliczna oraz fakturowanie
 • Gospodarka magazynowa zamówienia, dostawy
 • Wszechstronne analizy sprzedaży, zakupów, zapasu
 • Kontrola i rozliczenie pracy personelu
 • Poligrafia sklepowa wywieszki cenowe, plakaty
 • Kontrola finansów kasa, bank, rozrachunki
 • Współpraca z kasami, wagami metkującymi oraz sprawdzarkami cen
 • Księgowe rozliczenie sklepu
 • Duże możliwości konfiguracji

Zarządzanie siecią sklepów

Przedstawiamy Państwu nowoczesny, unikalny system zarządzania siecią sklepów. Oprogramowanie KC-Menadżer pozwala w prosty sposób ewidencjonować sklepy, gromadzić i analizować dane z sieci sklepów, a także centralnie zarządzać pracą sklepów. Projektując system wzięliśmy pod uwagę szeroki wachlarz potrzeb organizacji zarządzających sklepami własnymi oraz franczyzowymi. Duże możliwości konfigurowania pozwalają dostosować system do konkretnego profilu działania sieci. System centralny KC-Menadżer współpracuje z programami KC-Firma/KC-Market nadzorującymi pracę sklepu.

 • Obsługa sieci sklepów własnych oraz franczyzowych
 • Sprawdzone rozwiązania dla branż FMCG oraz Fashion
 • Praktyczna ewidencja sklepów należących do sieci
 • Dostęp do raportów oraz wykresów zawierających informacje z całej sieci
 • Centralne zarządzanie listą towarów, cenami, promocjami, dostawcami oraz kontraktami zakupowymi
 • Sieciowy system lojalnościowy
 • Centralna lista użytkowników oraz uprawnień
 • Szerokie możliwości konfiguracji systemu