Insert GT krok po ktoku

W szkoleniu tym szczegółowo omówiono obsługę systemu sprzedaży Subiekt GT – od instalacji i pierwszego uruchomienia, poprzez omówienie budowy programu, po dokładne przedstawienie funkcji, takich jak wystawianie dokumentówprowadzenie kartotekrozliczenia z kontrahentamiustawienia wydruków czy współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych itd.).

W kursie pokazano również, jak wysyłać dane do oddziałów i do biura rachunkowego. 

Wszystkie zagadnienia opisano w przystępny sposób i w wygodnej dla użytkownika formie. Zawarte w szkoleniu filmy pomagają poznać odpowiednie moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji 

Subiekt GT krok po kroku to ok. 13 godzin nauki

Tematy omówione w szkoleniu:

 • Instalacja i pierwsze uruchomienie;
 • Interfejs i użytkowanie – omówienie budowy programu i nowych rozwiązań interfejsowych;
 • Konfiguracja – zakładanie nowego podmiotu i ustawianie parametrów systemu;
 • Moduły kartotekowe – omówienie modułów Kontrahenci oraz Towary i usługi;
 • Dokumenty – wystawianie dokumentów finansowych i magazynowych, korekty kosztów, faktury wewnętrzne wraz z korektami;
 • Finanse i rozrachunki – dokumenty kasowe, operacje bankowe, rozliczenia z kontrahentami, obsługa kart płatniczych, czeków i kredytów a także ewidencja wyciągów bankowych i raportów kasowych;
 • Komunikacja – wymiana danych między centralą i oddziałami (praca wielooddziałowa), eksport danych do biura rachunkowego;
 • Moduły dodatkowe – intrastat, szablony naklejek, fundusze promocji, wiadomości, działania, kalendarze, promocje, Jednolity Plik Kontrolny;
 • Wydruki – wzorce tworzone mechanizmem Crystal Reports, wydruki tabel, przelewów i operacji skarbowych;
 • Kasiarz GT – konfiguracja urządzeń zewnętrznych (kasy i drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);
 • Archiwizator – tworzenie kopi zapasowej podmiotu.
subiekt gt