O NAS

KREATOR jest firmą powstałą w 2005 r. w Ełku w woj. warmińsko-mazurskim. W wyniku realizacji strategii firmy w 2018 r. KREATOR otworzył filię w Gliwicach w woj. Śląskim.

Dla firmy KREATOR zostały sprecyzowane i jasno określone cele, którymi są rozwój sektora informatycznego i szkoleniowego w Polsce, co jest gwarancją ciągłego wsparcia dla rozwoju społeczeństwa w obszarze wysokich technologii oraz propagowania hasła: „Na naukę nigdy nie jest za późno”. Realizacja tych strategicznych zamierzeń przyczynia się także do rozwoju całego sektora informatycznego oraz szkoleniowego, a przez to do maksymalizacji zysków oraz wzrostu ogólnopolskiej pozycji, nie tylko firmy KREATOR, ale również pozostałych podmiotów wspierających i rozwijających projekt KREATOR EDUKACJA.

Nasze starania zostały zwieńczone uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych i doradczych, usług serwisowych, programistycznych i wdrożeniowych. Uczestniczyliśmy w procesie tworzenia wielu programów edukacyjnych w różnych obszarach rozwoju kompetencji. Wdrożyliśmy w wielu szkołach systemy wsparcia edukacji oraz różnego typu technologie informatyczno-komunikacyjne. Wspieramy biznes w zakresie rozwoju kompetencji oraz w obszarach związanych z rozwojem nowych technologii i obsługi informatycznej.

Kreuj Swój świat a my Ci pomożemy.

Certyfikaty

REFERENCJE