Podstawy księgowości w firmie


(obieg dokumentów księgowych)

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do efektywnego
wykonywania pracy w działach finansowo-księgowych.

 Każdy uczestnik kursu otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe i zbiór aktów prawnych. 

Każdy blok tematyczny kończy się testem wiedzy, a zakończenie kursu finalizuje zadanie całościowe, obejmujące swoją całość materiału – od bilansu otwarcia po bilans zamknięcia.

 

Czas trwania szkolenia:

6 h

 

 

Tematyka

 

1. Podatki

2. Formy rozliczeń podatkowych

3. Rachunkowość uproszczona (PKPiR)

4. Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw

5. Podstawowe zagadnienia finansów praktycznych

6. Finansowy aspekt inwestycji

7. Źródła finansowania przedsiębiorstw