RAQ SQL - moduł kadry i Płace - Składniki wynagrodzenia

Szkolenie przygotowuje do samodzielnej obsługi modułu kadrowo – płacowego będącego częścią systemu RAKS SQL i praktycznego wykorzystania go w pracy firm prowadzących usługi finansowe.
Uczestnik szkolenia sprawnie porusza się po RAKS SQL – moduł Kadry i Płace i praktycznie wykorzystuje podstawową wiedzę na temat programu . Projektuje czynności kadrowo – księgowe z jego zastosowaniem i stosuje go do przyspieszenia codziennej pracy. Zdobył umiejętności samokształcenia w zakresie użytkowania nowych aplikacji branżowych i planuje dalsze doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych.

2700 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Osoby odpowiedzialne za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają pracę z programem. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zasadami parametryzacji oraz bieżącej pracy z programem.

Adres realizacji usługi

ul. Suwalska 84/11
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

Cele edukacyjnE

Szkolenie przygotowuje do samodzielnej obsługi modułu kadrowo - płacowego będącego częścią systemu RAKS SQL i praktycznego wykorzystania go w pracy firm prowadzących usługi finansowe..

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
1
Maksymalna liczba uczestników
5
Liczba godzin usługi
16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
 • W jaki sposób prawidłowo zdefiniować okresy płacowe, czas pracy, ustawienia alertów, jak ustawić parametry podatkowe i ZUS, jaką rolę spełniają kluczowe parametry firmy
 • Jak zdefiniować własne składniki wynagrodzenia typu dodatki i potrącenia, od czego zacząć tworzenie kalendarza na część etatu
 • Jak optymalnie zbudować strukturę kadrową pracowników , jak efektywnie wykorzystać grupy płacowe do zbiorczego przypisywania składników wynagrodzenia, jakie dane w kartotece uzupełnić żeby stan urlopu wyliczał się automatycznie
 • Dlaczego rozpoczęcie pracy z RAKSSQL Kadry i Płace w dowolnym momencie nie stanowi żadnego problemu, jak automatycznie utworzyć Bilans Otwarcia dla wielu pracowników
 • Co zrobić żeby nie było konieczności ręcznego wprowadzania warunków umowy, jakie wykonać ustawienia żeby automatycznie podpowiadały się dane startowe na umowie, jak przeprowadzić proces przedłużania czy rozwiązywania umowy
 • Jak szybko i sprawnie przypisać kalendarz do umowy lub wielu umów na raz, jak uzyskać informacje o składowych rozliczenia zdarzenia (urlop, choroba, nadgodziny itp.), w jaki sposób jedno zdarzenie przypisać do wielu pracowników
 • W jaki sposób ustawić automatyczne podpowiadanie się pracowników na właściwej liście płac, jakie kroki należy wykonać aby wygenerować polecenia przelewu do listy płac, jak korygować naliczenia na liście płac
 • Które dane mają wpływa na wartość deklaracji, jak zbiorczo wystawiać deklaracje, w jaki sposób przygotować się do wysyłki e-deklaracji, gdzie uzyskać informacje o wymiarze urlopu czy np. kończącej się ważności badań lekarskich
 • Dlaczego eksport do Płatnika to już tylko formalność, jak łatwo dokonać zbiorczego eksportu deklaracji do Płatnika, jak reagować na pojawiające się komunikaty o niezgodnościach podczas eksportu do Płatnika
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia sprawnie porusza się po RAKS SQL – moduł Kadry i Płace i praktycznie wykorzystuje podstawową wiedzę na temat programu . Projektuje czynności kadrowo – księgowe z jego zastosowaniem i stosuje go do przyspieszenia codziennej pracy. Zdobył umiejętności samokształcenia w zakresie użytkowania nowych aplikacji branżowych i planuje dalsze doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych.
Informacje o materiałach
  Brak wyników
Prowadzący zajęć

Zapisz się na szkolenie