Zarządzanie projektami unijnymi - szkolenie indywidualne

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami oraz zespołem projektowym.
Po zakończonym szkoleniu kursanci będą potrafili w sposób samodzielny:
 • Zaplanować i zrealizować projekt
 • Zidentyfikować mocne i słabe strony projektu
 • Wykorzystać poznane podczas szkolenia procedury i procesy zarzadzania projektem
 • Powołać zespół projektowy
 • Uniknąć błędów podczas przygotowania i wykonania projektu

3500 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Osoby odpowiadające za pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwi

Adres realizacji usługi

ul. Dolnych Wałów 19B
44-100 Gliwice
woj. śląskie

Cele edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami oraz zespołem projektowym.

Kontakt

Przemysław Oszczapiński
email: [email protected]
tel: (+48) 509 652 643

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
2
Liczba godzin usługi
4
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
 • Wprowadzenie w tematykę projektów – podstawy
 • Kierowanie całościowe projektem 
 • Komunikacja w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Czas projektu
 • Koszty projektu
 • Zarzadzanie ryzykiem w projektach 1. Diagnoza źródeł ryzyka
Efekty uczenia się

Po zakończonym szkoleniu kursanci będą potrafili w sposób samodzielny:

 • Zaplanować i zrealizować projekt
 • Zidentyfikować mocne i słabe strony projektu
 • Wykorzystać poznane podczas szkolenia procedury i procesy zarzadzania projektem
 • Powołać zespół projektowy
 • Uniknąć błędów podczas przygotowania i wykonania projektu
 • Pokierować projektem
 • Opracować sposób komunikowania się osób zaangażowanych w projekt
 • Wykonać harmonogram projektu
 • Określić wymierne korzyści z realizacji projekt.

Ponadto uczestnik szkolenia :

 • posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z obsługą klienta
 • posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Informacje o materiałach
 • brak informacji
Prowadzący zajęć
Mirella Doluk-Świerczek
Właściciel
MDS Centrum Wsparcia Biznesowego
Pedagogika, magisterskie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Zarządzanie i doradztwo zawodowe, magisterskie
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Zarządzanie projektami z EFS, magisterskie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Coaching, magisterskie
WSB Wrocław dermokosmetycznych i medycznych.

Zapisz się na szkolenie