Zarządzanie stresem i kontrola emocji jako elementy sukcesu zawodowego

W dzisiejszych czasach stres jest integralną częścią każdego z nas, jest niczym powietrze. Nasze życie bez emocji byłoby spokojne, błogie, ale również puste, nudne, bez uniesień. Są emocje, których chętnie doświadczamy, ale także te, których chcielibyśmy unikać. Odczuwanie emocji jest wpisane w nasze życie. Niezmiernie ważne jest to, abyśmy adekwatnie reagowali na bodźce płynące z otoczenia. To, co nas spotyka w życiu prywatnym oraz zawodowym wymaga reinterpretacji, wsparcia różnych osób oraz umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem.
Cele szkolenia:
 • Świadomości przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Umiejętności rozpoznawania pierwszych i kolejnych sygnałów stresu.
 • Zrozumienie przebiegu reakcji stresowej, aby świadomie reagować lub zapobiegać.
 • Umiejętności identyfikacji czynników stresujących w otoczeniu prywatnym zawodowym oraz w sobie.
 • Inspiracji jak znaleźć równowagę praca – dom oraz jak praktykować profilaktykę i jak ćwiczyć relaksację.

3600 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane do pracowników firm, jak również menadżerów, kadry zarządzającej oraz właścicieli.

Adres realizacji usługi

ul. Żurawia 71A
15-540 Białystok
woj. podlaskie

Cele edukacyjne

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego zmniejszania negatywnych konsekwencji odczuwalnego stresu, jak też pozwala na utrzymanie lepszej kondycji zdrowotnej i zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego.

Kontakt

Agnieszka Łankowska - Pipiro
email: [email protected]
tel: (+48) 797 747 077

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
4
Maksymalna liczba uczestników
14
Liczba godzin usługi
16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
 • Czym jest stres?
 • Źródła stresu w pracy
 • Wzorce reakcji na stres
 • Mój sposób reagowania na stres własny i innych osób w organizacji
 • Budowanie odporności psychicznej w pracy – wprowadzenie do zagadnienia
 • Metody wzmacniania odporności psychicznej
 • Emocje jako podstawowy środek komunikacji
 • Metody radzenia sobie z emocjami
 • Most w przyszłość – zakończenie szkolenia
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia
 • Definiuje i opisuje przebieg reakcji na czynniki stresotwórcze
 • Identyfikuje czynniki ryzyka związane z treścią oraz z kontekstem pracy
 • Stosuje aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w trakcie wykonywania pracy oraz w życiu prywatnym
 • Prowadzi ocenę zagrożeń związanych ze stresem w swoim miejscu pracy
 • Rozpoznaje symptomy odczuwanego stresu
 • Ocenia skuteczność aktywnych i pasywnych metod radzenia sobie ze stresem z perspektywy swoich potrzeb
 • Kształtuje miejsce pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu
 • Wykorzystuje techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne
 • Swoją postawą promuje zdrowy styl życia
 • Jest otwarty na zmianę niezdrowych nawyków i przekonań
 • Jest otwarty na pomoc ze strony otoczenia
 • Jest zmotywowany do działania i przyjmuje właściwą postawę w trudnych sytuacjach
Informacje o materiałach
 • Karty pracy
 • Karty ćwiczeń
 • Testy
Prowadzący zajęć
Brak wyników.