Rewolucyjne zmiany w PIT, CIT, VAT - szkolenie

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do zneutralizowania, choćby w części, fiskalny efekt wynikający ze zmian w obszarze podatków dochodowych oraz podatku VAT, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. w ramach wdrożenia nowych przepisów z perspektywy płatników, którzy naliczają składki na ubezpieczenie oraz zaliczki na podatek.

Ramowy program usługi:

Część pierwsza – podatki dochodowe

 1. Skutki dla płatników, w szczególności dla pracodawców.
 1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku.
 2. Podwyższenie drugiego progu skali podatkowej.
 3. Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej.
 4. Ulgi rekompensujące brak odliczenia składki zdrowotnej.
 5. Zmiany w zryczałtowanym przychodzie od używania samochodów służbowych do celów prywatnych.
 6. Sankcja dla pracodawcy za wypłacanie części wynagrodzenia za pracę gotówką.
 7. Pozostałe nowe obowiązki płatników.
 1. Skutki dla podatników (przedsiębiorców).
 1. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej.
 1. Przedsiębiorcy na skali lub podatku liniowym.
 2. Przedsiębiorcy na ryczałcie.
 3. Wspólnicy spółek komandytowych i innych spółek osobowych.
 4. Minimalna składka zdrowotna.
 1. Ukryta dywidenda – ograniczenie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 2. Finansowanie dłużne w kosztach uzyskania przychodów – niekorzystne zmiany.
 3. Wykup samochodu z leasingu – niekorzystne zmiany.
 4. Amortyzacja nieruchomości – niekorzystne zmiany.
 5. Biała lista – obniżenie progu płatności gotówkowych.
 6. Zmiany w podatku u źródła.
 7. Minimalny CIT.
 8. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
 9. Obowiązek przesyłania ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych w pliku JPK.
 1. Ulgi podatkowe.
 1. Ulga na obrót bezgotówkowy.
 2. Estoński CIT.
 3. Ulga B+R.
 4. Ulga IP Box
 5. Ulga na innowacyjność pracowników.
 6. Ulga na prototyp.
 7. Ulga na robotyzację.
 8. Ulga dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w spółki giełdowe.
 1. Pozostałe zmiany w zakresie podatku dochodowego.

Część druga – podatek od towarów i usług.

 1. Likwidacja obowiązku składania czynnego żalu przy korekcie JPK VAT.
 2. Obowiązek zakupu terminala płatniczego przez firmy posiadające prowadzące sprzedaż na kasie fiskalnej.
 3. Obowiązek połączenia kasy fiskalnej on-line z terminalem pod groźbą kary pieniężnej.
 4. Utrudnienia dla podatników niezapewniających możliwości zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.
 5. Zwrot VAT w 15 dni.
 6. Grupy VAT.
  1. Czym jest grupa VAT?
  2. Korzyści z członkostwa w grupie VAT.
  3. Kto może stworzyć grupę VAT.
  4. Rejestracja grupy VAT.
  5. Odliczenie proporcją w grupie VAT.
  6. Obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne grupy VAT.
  7. Przedstawiciel grupy VAT.
  8. Utrata statusu grupy VAT.
 7. Prawo do rezygnacji ze zwolnienia od VAT dla usług finansowych.
   1. Zakres rezygnacji.
   2. Skutki rezygnacji ze zwolnienia.
   3. Zasady powrotu do stosowania zwolnienia.
 

 

BUR

Grupa docelowa

Firmy i osoby, które chcą zarabiać wiecej

Adres realizacji usługi

ul. Roosevelta 1 lok 8
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

Cele edukacyjne

Kompleksowa nauka o nowych zasadach w 2023r .

Kontakt

Agnieszka Łankowska-Pipiro
email: [email protected]
tel: (+48) 797 747 077

Wypełnij formularz do kontaktu