B+R – Badania rozwój

Badania przemysłowe i prace rozwojowe.
Działalność  B+R obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw może obejmować zarówno badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe. 

Badania przemysłowe to prace prowadzące do opracowania nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, technologii lub usług.

Prace rozwojowe to wykorzystanie i zastosowanie dostępnej wiedzy w celu stworzenia prototypu nowego innowacyjnego rozwiązania

W działalności B+R zazwyczaj wykorzystywana jest nowa wiedza opracowana w badaniach przemysłowych.

Prace B+R wynikają z prostego założenia: jeżeli nie ma czegoś na rynku to nie wiadomo jak to zrobić. 

Badania przemysłowe służą od tego, aby wykorzystując dostępną wiedzę uzyskać plan lub prototyp nowego rozwiązania. Natomiast prace rozwojowe wykorzystują wyniki badań przemysłowych kształtując opracowane rozwiązanie, tworząc prototyp i sprawdzając go w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii czy usługi.