Komunikacja i Wykorzystanie Informacji w przedsiębiorstwie

Komunikacja i wykorzystanie informacji

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej – przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, mających zająć stanowiska kierownicze w zakresie efektywnej komunikacji.Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę na temat efektywnej komunikacji oraz pozna jej funkcje. Posiądzie niezbędną wiedzę na temat komunikacji werbalnej, niewerbalnej – jakie czynniki mają korzystny wpływ na efekt komunikowania się oraz jak je dobrze i umiejętnie wykorzystać.Będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat pracy z ludźmi. Stanie się osobą która potrafi budować relacje sprzyjające efektywnej komunikacji.

Ramowy program:

  1. Wstęp
  2. Komunikacja i wykorzystanie informacji – przekazywanie informacji w otwarty i jasny sposób .
  3. Komunikacja i wykorzystanie informacji- Zaspokojenie interesów stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla obu stron.
  4. Prezentacja- Umiejętność wykorzystania technik i zasad prezentacji w procesie efektywnej komunikacji.
  5. Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji- Zapewnienie odpowiednich informacji i analiza ich sprawnego przepływu.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej – przedsiębiorców i pracowników na stanowiskach kierowniczych, mających zająć stanowiska kierownicze w zakresie efektywnej komunikacji. Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę na temat efektywnej komunikacji oraz pozna jej funkcje. Będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat komunikacji werbalnej, niewerbalnej – jakie czynniki mają korzystny wpływ na efekt komunikowania się oraz jak je dobrze i umiejętnie wykorzystać.