BDO - Baza Danych Odpadowych

Czym jest BDO

Inaczej baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarki odpadami i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, które występują w tym sektorze. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty oraz produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami.

Celem szkoleń jest:

·        zapoznanie z zasadami prowadzenia ewidencji BDO

·        zapoznanie krok po kroku z system i jak z niego korzystać 

·        usystematyzowanie wiedzy dotyczącej aktualnego stanu prawnego.

 

Ramowy program szkolenia                                  

1.        Co to jest BDO

2.       Cele BDO

3.       Kogo obowiązuje wpis do rejestru

4.       Co trzeba zrobić przed rejestracją

5.       Jakie dokumenty i gdzie muszą być złożone przed rejestracja

6.       Opłaty związane z BDO

7.       Sankcje karne za działanie niezgodne z przepisami

8.       Użytkowanie internetowego systemu BDO

 

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które również zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą być to np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

sprawdź czy twoja firma ma obowiązek rejestracji:

 https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ 

 

 możliwość refundacji szkolenia 80%