Budowanie zespołu z wykorzystaniem MindSonar - szkolenie

Do czego przygotowuje szkolenie?
Szkolenie przygotowuje do wzmocnienia zespołu jako całości, poprzez zwiększanie świadomości członków zespołu o sobie samych i o sobie nawzajem oraz uelastycznianie stylów myślenia członków zespołu w kierunku myślenia systemowego.
Uczestnik szkolenia:
 • Analizuje mocne i słabe strony własnych stylów myślenia w kontekście pracy zespołowej
 • Diagnozuje przyczyny pojawiających się we współpracy trudności
 • Stosuje metody uelastyczniania własnych stylów myślenia w kierunku lepszej współpracy w zespole
 • Rozwija empatię poprzez poznanie stylów myślenia i napędów wartości pozostałych członków zespołu
 • Czerpie z różnorodności i czyni z niej główny atut zespołu
 • Wzmacnia relacje i więzi zespołu poprzez wypracowanie wspólnych wartości zespołu i zasad ich realizacji w codziennej pracy

4600 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju zespołów, które pragną zwiększyć efektywność działania, wzmocnić relacje, zwiększyć empatię wśród członków zespołu i zyskać nową energię i motywację do wspólnego osiągania celów. W przypadku zespołów projektowych szkolenie zostanie dostosowane do specyfiki pracy projektowej zgodnie z metodyką, którą posługuje się dany zespół.

Adres realizacji usługi

ul. Roosevelta 1
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

Cele edukacyjne

Szkolenie przygotowuje do wzmocnienia zespołu jako całości, poprzez zwiększanie świadomości członków zespołu o sobie samych i o sobie nawzajem oraz uelastycznianie stylów myślenia członków zespołu w kierunku myślenia systemowego.

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
12
Liczba godzin usługi
32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi

1. Wprowadzenie do teorii stylów myślenia i ich wpływu na nasze zachowania w codziennej pracy

2. Każdy jest unikatowy i systemowy – jak MindSonar wykorzystuje kontekstowość, aby precyzyjnie określać obszary zmian nawykowych stylów myślenia

3. Siła do działania – model Dynamiki Spiralnej Graevsa w budowaniu zaangażowania jednostki i zespołów

4. Jestem jedyny w swoim rodzaju – moje mocne i słabe strony w kontekście współpracy w zespole, autoanaliza wyników indywidualnych MindSonar

5. Jestem jaki jestem, ale potrafię też inaczej – narzędzia uelastyczniania stylów myślenia w kierunku bardziej pożądanych we współpracy zespołowej i w danej roli w zespole

6. Odkryjmy się na nowo – rozpoznawanie i docenianie różnorodności stylów myślenia pozostałych członków zespołu

7. W stronę praktyki – wnioski indywidualne i zespołowe z autoanalizy oraz poznania stylów innych członków zespołu

8. Style myślenia w działaniu – ćwiczenia grupowe wskazujące na te style, które wzmacniają skuteczne osiąganie celu, przy równoczesnym dbaniu o jakość relacji i zaangażowanie

9. Paliwo i spoiwo zespołu – dominujące w zespole napędy motywacyjne, wypracowanie wspólnych wartości zespołu i najlepszych sposobów realizacji tych wartości w codziennej pracy

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

 • Analizuje mocne i słabe strony własnych stylów myślenia w kontekście pracy zespołowej
 • Diagnozuje przyczyny pojawiających się we współpracy trudności
 • Stosuje metody uelastyczniania własnych stylów myślenia w kierunku lepszej współpracy w zespole
 • Rozwija empatię poprzez poznanie stylów myślenia i napędów wartości pozostałych członków zespołu
 • Czerpie z różnorodności i czyni z niej główny atut zespołu
 • Wzmacnia relacje i więzi zespołu poprzez wypracowanie wspólnych wartości zespołu i zasad ich realizacji w codziennej pracy

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • Wywiad z uczestnikiem procesu
 • Praca z konkretnym celem na sesji: zasoby, potrzeby, kroki, plan działania.
Informacje o materiałach
 • Wyniki i opracowania MindSonar
 • Karty pracy
 • Karty Wartości – zgodne z napędami Graves”a, wykorzystywanymi w teście MindSonar
 • Ćwiczenie grupowe
Prowadzący zajęć

Zapisz się na szkolenie