Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie przygotowuje do samodzielnej obrony przed cyberatakami, a także pozwala rozpoznawać najczęściej praktykowane oszustwa. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami zabezpieczeń sieci komputerowych, systemów komputerowych i aplikacji. Uczestnik pozna znaczenie i istotność haseł, zasady poruszania się po sieciach publicznych oraz cechy oszustwa mailowego i w social mediach.
Uczestnik uzyskał kompetencje w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa informacji/cyberbezpieczeństwa – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie/instytucji. Nauczył się wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych i zachowań podnoszących cyberbezpieczeństwo w firmie/instytucji. Uczestnik nabył umiejętność samokształcenia się w zakresie cyberbezpieczeństwa – jego kluczowych pojęć, zagrożeń, ataków, regulacji i technikcyberobrony. Uczestnik rozumie znaczenie prywatności oraz bezpieczeństwa w Internecie oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

2200 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

 • Pracownicy administracji rządowej i samorządowej
 • Przedstawiciele innych instytucji publicznych
 • Osoby w instytucjach odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych
 • Szkolenie jest skierowane do użytkowników komputerów i innych urządzeń podłączonych do Internetu, a nie do specjalistów od bezpieczeństwa IT • Adres realizacji usługi

  Forma zdalna

  Cele edukacyjny

  Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa informacji/cyberbezpieczeństwa – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie/instytucji. Nauczenie wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych i zachowań podnoszących cyberbezpieczeństwo w firmie/instytucji. Uczestnik nabędzie umiejętność samokształcenia się w zakresie cyberbezpieczeństwa - jego kluczowych pojęć, zagrożeń, ataków, regulacji i technik cyberobrony. Uczestnik zrozumie znaczenie prywatności oraz bezpieczeństwa w Internecie oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

  Kontakt

  email: [email protected]

  Dodatkowe informacje

  Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia