DRUK 3D - podstawy

Szkolenie podstawowe

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych drukiem 3D
Czas szkolenia 16 godzin .
Uczestnicy poznają technologie i zastosowanie drukarek 3D, poznają podstawy obsługi drukarek 3d oraz programy do edycji i tworzenia modeli 3D. 

Zaprojektowanie i wydrukowanie prostego modelu 3D

 


 
szkolenie druk 3d

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

Potrafi obsługiwać i konserwować drukarki 3D

Potrafi przygotować i zoptymalizować model 3D do wydruku

Zna metody diagnozowania problemów i usuwania awarii drukarek 3D

Posiada praktykę z w/w. zakresu

Program kursu

  • Technologie druku 3D.
  • Budowa  i zasady działania drukarek 3D
  • Materiały – różnice, parametry, zastosowanie.
  • Prezentacja programów do tworzenie i edycji plików STL.
  • Oprogramowaniem przygotowujące cyfrowe modele do druku – slicery.
  • Przygotowanie, obsługa i konserwacja drukarki 3D.
  • Postprocessing.
  • Diagnoza i usuwanie problemów występujących podczas druku.
  • Diagnoza i usuwanie awarii drukarek .

Ćwiczenia