Excel - dla średnio zaawansowanych

Szkolenie przygotowuje do zaawansowanej, płynnej obsługi programu MS Excel i przeprowadzania analiz danych biznesowych. Uczestnik szkolenia umiejętnie wykorzystuje wiedzę z zakresu połączeń pomiędzy arkuszami i skoroszytami w MS Excel: wprowadza dane, tworzy formuły, zestawienia oraz obliczenia, tworzy zestawienie, raport, tabelę przestawną. Efektywnie stosuje program MS Excel w codziennej pracy i wykorzystuje go do szybkiego przygotowania zestawienia/raportu ad-hoc. Zdobył umiejętności samokształcenia w zakresie wykorzystania i użytkowania arkuszy kalkulacyjnych i planuje dalsze doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych.

1700 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIFOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nabyć umiejętność płynnej obsługi programu MS Excel i jeszcze efektywniej wykorzystywać go w pracy zawodowej.

Adres realizacji usługi

19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

Cele edukacyjnE

Szkolenie przygotowuje do zaawansowanej, płynnej obsługi programu MS Excel i przeprowadzania analiz danych biznesowych..

Kontakt

email: [email protected]

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
1
Maksymalna liczba uczestników
5
Liczba godzin usługi
12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
  Segment I
 • Połączenia między arkuszami
 • Połączenia między skoroszytami
  Segment II
 • Formatowanie danych
 • Formatowanie tabeli i komórek
 • Typowe wprowadzanie serii danych tekstowych i liczbowych
 • Podział tekstu na kolumny, wiersze usuwanie duplikatów tekstowych i liczbowych
  Segment III
 • Tworzenie rozbudowanych formuł odnoszących się do wielu arkuszy i dokumentów
 • Tworzenie średnio zaawansowanych formuł dla równań matematycznych
 • Kierowanie bezwzględnych i mieszanych adresów komórek.
 • Praktyczne zastosowanie na przygotowanych wzorcach
  Segment IV
 • Sporządzanie i przekształcanie nazwanych zakresów.
 • Rzeczowe wykorzystanie w formułach i funkcjach
  Segment V
 • Budowanie reguł poprawności danych dla właściwych komórek
 • Normowanie poprawności danych dla zakresów danych liczbowych
 • Praktyczne użycie Funkcji SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, MIN.K, MAX.K, LICZ.JEŻELI, LICZ.PUSTE, SUMA.JEŻELI, JEŻELI, LUB, ORAZ, SUMA.WARUNKÓW, INDEX, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ POZIOMO
  Segment VI
 • Przekształcanie warunkowe dla grup komórek liczbowych.
 • Przekształcanie warunkowe dla wszystkich typów wykresów
  Segment VII
 • Sporządzanie i dowolne zmienianie wykresów
 • Rozpatrywanie danych liczbowych pod kątem adekwatnego doboru wykresu
  Segment VIII
 • Segregowanie i filtrowanie średniozaawansowanych danych liczbowych
 • Aktywna praca z dużą ilością danych liczbowych i ich integracja
  Segment IX
 • Small Busieness – współpraca z excel
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia umiejętnie wykorzystuje wiedzę z zakresu połaczeń pomiędzy arkuszami i skoroszytami w MS Excel: wprowadza dane, tworzy formuły, zestawienia oraz obliczenia, tworzy zestawienie, raport, tabelę przestawną. Efektywnie stosuje program MS Excel w codziennej pracy i wykorzystuje go do szybkiego przygotowania zestawienia/raportu ad-hoc. Zdobył umiejętności samokształcenia w zakresie wykorzystania i użytkowania arkuszy kalkulacyjnych i planuje dalsze doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych.
Informacje o materiałach
  Brak wyników
Prowadzący zajęć

Zapisz się na szkolenie