Excel - podstawy online

Kurs przygotowuje uczestnika do samodzielnej pracy z programem MS Excel i wykorzystywania go w praktyce. Uczestnik szkolenia sprawnie porusza się po MS Excel i praktyczne wykorzystuje podstawową wiedzę na temat programu. Rozpoznaje podstawowe funkcje programu i właściwie je wykorzystuje. Umiejętnie tworzy, edytuje, wprowadza dane do arkuszy kalkulacyjnych, buduje podstawowe formuły i odwołania. Poprawnie przedstawia graficzne prezentacje danych. Uczestnik zdobył umiejętność samokształcenia się i doskonalenia w zakresie wykorzystania pakietu Excel w codziennej pracy.

1700 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla pracowników biurowych, właścicieli firm, kadry kierowniczej i menadzerskiej, handlowców kasierów oraz innych osobób pracujących w firmach, mających na codzień styczność z obsługią komputera.

Adres realizacji usługi

Online

Cele edukacyjny

Kurs przygotowuje uczestnika do samodzielnej pracy z programem MS Excel i wykorzystywania go w praktyce.

Kontakt

Przemysław Oszczapiński
email: [email protected]
tel: (+48) 509 652 643

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
1
Maksymalna liczba uczestników
8
Liczba godzin usługi
8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
  • Excel zasady funkcjonowania
  • Operacje na pliku
  • Operacje na arkuszach
  • Wprowadzanie funkcji
  • Wykresy
  • Drukowanie
  • Formatowanie
  • Wyszukiwanie danych
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia sprawnie porusza się po MS Excel i praktyczne wykorzystuje podstawową wiedzę na temat programu. Rozpoznaje podstawowe funkcje programu i właściwie je wykorzystuje. Umiejętnie tworzy, edytuje, wprowadza dane do arkuszy kalkulacyjnych, buduje podstawowe formuły i odwołania. Poprawnie przedstawia graficzne prezentacje danych. Uczestnik zdobył umiejętność samokształcenia się i doskonalenia w zakresie wykorzystania pakietu Excel w codziennej pracy.
Informacje o materiałach
    Brak wyników
Prowadzący zajęć

Zapisz się na szkolenie