Gratyfikant GT krok po ktoku

Gratyfikant GT krok po kroku szczegółowo omawia obsługę systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT – od instalacji, konfiguracji parametrów i przeniesienia danych po dokładne przedstawienie funkcji programu (m.in. wystawianie umów, prowadzenie ewidencji pracowników i ewidencji czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń czy obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych). 

Gratyfikant GT krok po kroku to ok. 12 godzin 

Tematy omówione w szkoleniu:

 • Pierwsze kroki;
 • Interfejs;
 • Konfiguracja – model wynagrodzeń oraz parametry i słowniki;
 • Ewidencja osobowa – dane pracownika;
 • Plany pracy – omówione zostały kalendarze, plany pracy i wyjątki;
 • System wynagrodzeń – składniki, zestawy, definicje;
 • Umowy – umowy o pracę, umowy cywilnoprawne;
 • Naliczanie wynagrodzeń – wynagrodzenia, listy płac i rachunków;
 • Ewidencja czasu pracy – tworzenie list płac, dodawanie wypłat, parametry wynagrodzeń;
 • Deklaracje skarbowe;
 • Deklaracje ZUS;
 • Finanse;
 • RODO;
 • e-dokumentacja;
 • PPK;
 • Wydruki;
 • ZFSŚ;
 • Przykłady;
 • SMS;
 • Programy narzędziowe – archiwizator, e-archiwizacja oraz program serwisowy;

Gratyfikant GT