KNIME

Cel szkolenia
Poznanie Kompleksowej analizy danych W KNIME tworzymy oprogramowanie do tworzenia i produkowania nauki o danych przy użyciu jednego łatwego i intuicyjnego środowiska, umożliwiającego każdemu interesariuszowi w procesie nauki danych skupienie się na tym, co robi najlepiej.
Jedna platforma oprogramowania klasy korporacyjnej, dwa uzupełniające się narzędzia. Platforma KNIME Analytics o otwartym kodzie źródłowym do tworzenia nauki o danych i komercyjnego serwera KNIME do produkcji nauki o danych.

Platforma analityczna KNIMEKNIME Analytics Platform to oprogramowanie typu open source do tworzenia nauki o danych. Intuicyjny, otwarty i stale integrujący nowe rozwiązania, KNIME sprawia, że ​​zrozumienie danych i projektowanie przepływów pracy i komponentów wielokrotnego użytku są dostępne dla wszystkich.

Serwer KNIME

KNIME Server to oprogramowanie dla przedsiębiorstw do współpracy zespołowej, automatyzacji, zarządzania i wdrażania przepływów pracy związanych z nauką o danych jako aplikacji i usług analitycznych. Osoby niebędące ekspertami mają dostęp do analizy danych za pośrednictwem KNIME WebPortal lub mogą korzystać z interfejsów API REST.

Rozwiązania

Dowiedz się, jak firmy wykorzystują KNIME do rozwiązywania problemów z danymi.

 

BUR

Grupa docelowa

Firmy i osoby chętne dołączyć do społeczności KNIME.

Adres realizacji usługi

ul. Roosevelta 1 lok 8
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

Cele edukacyjne

Kompleksowa nauka o danych dla lepszego podejmowania decyzji.

Kontakt

Agnieszka Łankowska-Pipiro
email: [email protected]
tel: (+48) 797 747 077

Wypełnij formularz do kontaktu