KOSMETOLOGIA

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi obejmuje wszystkie działania związane z personelem firmy. Czym jest jednak HR twardy i miękki? Są to dość popularne określenia w human resources, ale też dość tajemnicze.

Wszystkie działania administracyjno – płacowe, związane z kadrami, nazywamy twardym HR. W pojęciu tym mieści się podpisywanie umów o pracę, wyliczanie płac, dbanie o to, by sprawy formalne pracowników były zgodne z prawem pracy i cywilnym. HR twardy dba też o sprawy związane z urlopem, w także oprogramowanie usprawniające prace administracyjne. Wymaga rozwijania i aktualizacji wiedzy, szczególnie tej dotyczącej prawa pracy.

Miękki HR mieści w sobie dbanie o wysoką jakość kadry w przedsiębiorstwie. Zadania tej gałęzi zarządzania zasobami ludzkimi jest: selekcja i rekrutacja przyszłych pracowników, analizę potrzeb szkoleniowych, rozwój, motywacja pracowników, a także strategie skutecznego wykorzystania potencjału zatrudnionych pracowników. W obowiązkach mieści się m.in. tworzenie systemów motywacyjnych, wyszukiwanie, diagnoza i rozwiązywanie wewnętrznych problemów pracowników, szczególnie tych z motywacją.

Opis kursu

Szkolenia to doskonały sposób na dokształcanie się, zdobywanie nowych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji. Zanim jednak w ogóle zabierzemy się do poszukiwania  tych, które mogą nas zainteresować, musimy zapoznać się przynajmniej z ich podstawową klasyfikacją. Można je podzielić na wiele różnych sposobów, np.

TREŚĆ (szkolenia twarde i miękkie – najbardziej podstawowy sposób podziału, którym dzisiaj się zajmiemy)
DOSTĘPNOŚĆ (szkolenia otwarte i zamknięte)
DOSTOSOWANIE DO UCZESTNIKÓW (szkolenia z gotowym i powtarzalnym programem oraz takie, które będą „szyte na miarę”, tzn. dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta czy uczestników)
DŁUGOŚĆ (szkolenia krótkie i długie)
LICZBĘ OSÓB W GRUPIE (szkolenia indywidualne bądź grupowe)