Magazynowanie i transport żywności w warunkach

Do czego przygotowuje szkolenie?
Szkolenie przygotowuje do prowadzenia prawidłowej logistyki – magazynowania i transportu – żywności w warunkach pandemii na podstawie rekomendacji wydanej przez sektorową radę ds. kompetencji – sektor żywności wysokiej jakości
Uczestnik szkolenia:

Planuje i wdraża strategię logistyki żywności w warunkach pandemii, opracowuje system ciągłych dostaw produktów do punktów odbioru, stosuje procedury transportu krajowego i zagranicznego w reżimie sanitarnym, planuje i wdraża procedury magazynowania żywności, analizuje dotychczasowe zasady i procesy w przedsiębiorstwie w celu ich modyfikacji i dostosowania do warunków pandemicznych

3000 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Kierownicy działów magazynowania i transportu, pracownicy działu sprzedaży, pracownicy odpowiedzialni za zabezpieczenie zakładu oraz higienę i bezpieczeństwo pracy, pracownicy sektora żywności

Adres realizacji usługi

ul. 11 Listopada 29
16-300 Augustów
woj. podlaskie

Cele edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia prawidłowej logistyki - magazynowania i transportu - żywności w warunkach pandemii na podstawie rekomendacji wydanej przez sektorową radę ds. kompetencji - sektor żywności wysokiej jakości

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
1
Maksymalna liczba uczestników
20
Liczba godzin usługi
18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi

1. Wymagania prawne dla magazynowania i transportu żywności w zakresie bezpieczeństwa żywności

 • Wymagania dla magazynów żywnościowych
 • Magazyn żywności świeżej w aspekcie bezpieczeństwa produktu i bezpieczeństwa dla konsumenta
 • Transport – strategiczne ogniwo łańcucha chłodniczego.
 •  Przygotowanie przesyłki do transportu

2. Zasady higieny pracowników działów magazynowo – transportowych

3. Modyfikacja procedur w zwiazku z zagrożeniem pandemicznym

4. Tworzenie i wdrażanie procedur magazynowania i przewożenia żywności – dobre praktyki

 •  Procedury magazynowania i przewożenia żywności

5. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie

 • Trwałość żywności mrożonej i chłodzonej, w tym pakowanej w atmosferze ochronnej MAP.
 • Wpływ wahań temperatury na zmiany jakościowe żywności podczas transportu.
 • Opakowania –  ich funkcje i tendencje

6. Utrzymanie ciągłości dostaw  na przykładzie krótkiego łańcucha dostaw oraz przyczyny marnowania i strat żywności – idea modelu MOST

7. Aktualne zagrożenia dotyczące branży spożywczej

 • przedstawianie bieżącej sytuacji,
 • formułowanie scenariuszy zmian w kolejnych  tygodniach
 • analizowanie  skutków  zakłóceń 
 • analizowanie oczekiwanej reaktywacji działalności w tych sektorach -case/wykład/dyskusja

8. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie systemu magazynowania i transportu żywności w przedsiębiorstwie

Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia: planuje i wdraża strategię logistyki żywności w warunkach pandemii, opracowuje system ciągłych dostaw produktów do punktów odbioru, stosuje procedury transportu krajowego i zagranicznego w reżimie sanitarnym, planuje i wdraża procedury magazynowania żywności, analizuje dotychczasowe zasady i procesy w przedsiębiorstwie w celu ich modyfikacji i dostosowania do warunków pandemicznych, monitoruje przestrzeganie zasad higieny przez pracowników działów magazynowo – transportowych, kontroluje środki transportu oraz warunki załadunku,  rozładunku i magazynowania produktów żywnościowych, identyfikuje, analizuje i zapobiega zagrożeniom dla bezpieczeństwa żywności, stosuje działania prewencyjne w związku z zagrożeniem pandemicznym, planuje dalsze doskonalenie z dziedziny bezpieczeństwa żywności, postępuje zgodnie z zasadami i etyką zawodową.
Informacje o materiałach
 • prezentacja
 • skrypt szkoleniowy
 • wypisy przepisów
Prowadzący zajęć

Brak informacji

Zapisz się na szkolenie