Microsoft Teams

Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego korzystania z technik komunikacyjnych zawartych w aplikacji Teams, usprawniających porozumiewanie się w trybie pracy zdalnej i podnoszących efektywność pracy.

Uczestnik szkolenia samodzielnie korzysta z platformy Microsoft Teams. Tworzyć wiadomości, umieszcza w nich zmianki, formatuje wiadomości, korzysta z wbudowanych aplikacji oraz dodaje nowe. Organizuje tworzenie zespołów i kanałów oraz zapraszania do nich wybranych użytkowników. Wykorzystuje kompatybilność aplikacji MS Teams z aplikacją MS Outlook. Właściwego funkcjonuje w systemie zdalnym. Motywuje się do realizacji celów firmy. Komunikuje się za pomocą różnych narzędzi, w zależności od sytuacji, możliwości i potrzeb. Jest zmotywowany i otwarty na różnorodne działania w swoim najbliższym otoczeniu oraz potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 

1800 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Osoby, które rozpoczynają pracę z platformą MS Teams lub posiadają bardzo podstawową wiedzę tej platformy.

Adres realizacji usługi

ul. Grunwaldzka 1
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

Cele edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego korzystania z technik komunikacyjnych zawartych w aplikacji Teams, usprawniających porozumiewanie się w trybie pracy zdalnej i podnoszących efektywność pracy.

Kontakt

Agnieszka Łankowska-Pipiro
email: [email protected]
tel: (+48) 797 747 077

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
1
Maksymalna liczba uczestników
6
Liczba godzin usługi
8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
  1. Podstawy pracy z MS Teams
  • Ustawienia aplikacji
  • MS Teams online
  • Konfiguracja konta
  • Pasek szybkich poleceń
  • Okno aktywności
  2. Chat w MS Teams
  • Rozpoczynanie konwersacji
  • Opcje dołączania uczestników do chatu
  • Formatowanie wiadomości
  • Zapisywanie wiadomości
  • Dodawanie botów do MS Teams
  3. Zespoły w MS Teams
  • Tworzenie zespołów
  • Uprawnienia zespołów
  • Zarządzanie zespołami
  • Współpraca z zewnętrznymi użytkownikami
  • Tworzenie kanałów
  • Konwersacje i powiadomienia
  • Wysyłanie wiadomości
  4. Spotkania w MS Teams
  • Spotkania ad-hoc
  • Opcje spotkań
  • Udostępnianie ekranu
  • Udostępnianie zawartości
  • Moderacja spotkania
  • Notatki do spotkania
  • Planowanie spotkań
  • Przekazywanie na żywo
  5. Praca z plikami
  • Przekazywanie plików
  • Uprawnienia
  • Okno konwersacji w pliku
  • Usuwanie plików i odzyskiwanie
  • Widoki witryny Sharepoint
  • Edytowanie
  • Kontrola wersji pliku
  6. Aplikacje oraz łączniki w MS Teams
  • WiKi
  • Współpraca w tworzeniu stron
  • Wymuszenie wylogowania użytkownika
  • OneNote
  • Tworzenie i edycja sekcji oraz notatek
  • Osadzanie zawartości z MS Outlook
  • Planner
  • Przypisywanie zadań
  • Kopiowanie zadań do kalendarza MS Outlook
  • Przypomnienia
  • MS Forms
  • Współpraca MS Teams z MS Excel oraz MS Word
  • Dodawanie i konfiguracja łączników do kanałów MS Teams
  7. Dobre praktyki
  • Zespoły i kanały
  • Powiadomienia oraz chat
  • Organizacja spotkań
  • Praca z plikiem
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia samodzielnie korzysta z platformy Microsoft Teams. Tworzyć wiadomości, umieszcza w nich zmianki, formatuje wiadomości, korzysta z wbudowanych aplikacji oraz dodaje nowe. Organizuje tworzenie zespołów i kanałów oraz zapraszania do nich wybranych użytkowników. Wykorzystuje kompatybilność aplikacji MS Teams z aplikacją MS Outlook. Właściwego funkcjonuje w systemie zdalnym. Motywuje się do realizacji celów firmy. Komunikuje się za pomocą różnych narzędzi, w zależności od sytuacji, możliwości i potrzeb. Jest zmotywowany i otwarty na różnorodne działania w swoim najbliższym otoczeniu oraz potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Informacje o materiałach
 • Skrypt szkoleniowy
Prowadzący zajęć
Brak wyników

Zapisz się na szkolenie