HR

SZKOLENIA TWARDE

Celem szkoleń jest:

  • przedstawienie praktycznych aspektów nadchodzących oraz najnowszych zmian przepisów prawa pracy,
  • zapoznanie uczestników z ostatnim orzecznictwem SN, PIP,
  • usystematyzowanie wiedzy dotyczącej aktualnego stanu prawnego.

Szkolenie skierowane jest do: 
Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, specjalistów HR, pracowników firm payrollowych, pracowników biur księgowych.

Celem szkoleń jest:

  • przedstawienie praktycznych aspektów nadchodzących oraz najnowszych zmian przepisów prawa pracy,
  • zapoznanie uczestników z ostatnim orzecznictwem SN, PIP,
  • usystematyzowanie wiedzy dotyczącej aktualnego stanu prawnego,
  • nabycie nowej wiedzy z zakresu prawa pracy.

Szkolenie skierowane jest do: 
Specjalistów HR, HR Business Partnerów, Kierowników i Managerów działu HR, asystentek działów HR, osób planujących swoją karierę zawodową w obszarze HR, osób pracujących w działach zarządzania zasobami ludzkimi, których wykształcenie opiera się o psychologię, socjologię, pedagogikę.