Monter szalunków systemowych

Jaki cel ma te szkolenie?
Szkolenie ma na celu uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu montażu i demontażu szalunków systemowych: stropowych, ściennych, fundamentowych, traconych i indywidualnych. Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego wykonywania zawodu, a tym samym przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jej przyspieszenia i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Uczestnik szkolenia:

Zna zasady bezpiecznego montażu, demontażu i eksploatacji szalunków oraz pracy na wysokościach, zna i rozróżnia systemy szalunkowe w budownictwie. Zna i potrafi rozróżniać cechy technologii montażu i demontażu szalunków systemowych oraz deskowania.

2000 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy firm budowlanych i osoby zainteresowane zatrudnieniem w firmie budowlanej.

Adres realizacji usługi

Online

Cele edukacyjne

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i usystematycznienie wiedzy z zakresu montażu i demontażu szalunków systemowych: stropowych, ściennych, fundamentowych, traconych i indywidualnych.

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
10
Liczba godzin usługi
8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
 • 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy montażu, demontażu i eksploatacji szalunków oraz pracy na wysokości

  a) instrukcje techniczne

  b) oznaczanie stref niebezpiecznych

  c) transport i rozładunek elementów składowych deskowania

  d) zagrożenia występujące podczas pracy przy montażu deskowania oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami

  e) metody bezpiecznego wykonywania pracy

  f) prawidłowe użytkowanie sprzętu zabezpieczającego

  g) odzież robocza

  h) przepisy prawne

  2. Użytkowanie eksploatacyjne – najczęstsze problemy uczestników szkolenia

  a) dokumentacja techniczno – projektowa

  b) specyfikacje techniczne montażu  szalunków

  c) specyfikacje techniczne demontażu szalunków

  3. Systemy szalunkowe w budownictwie

  a) systemowe

  b) indywidualne

  4. Technologia montażu szalunków – nowe trendy i zmiany w branży

  a) stropowe

  b) ścienne

  c) fundamentowe

  d) tracone

  e) indywidualne

  5. Technologia demontażu szalunków – nowe trendy i zmiany w branży 

  a) stropowe

  b) ścienne

  c) fundamentowe

  d) tracone

  e) indywidualne

  6. Deskowanie – systematyka wiedzy

  a) stropy

  b) schody

  c) słupy

  d) wykonywanie pomocniczych konstrukcji ciesielskich

Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia zna zasady bezpiecznego montażu, demontażu i eksploatacji szalunków oraz pracy na wysokościach, zna i rozróżnia systemy szalunkowe w budownictwie. Zna i potrafi rozróżniać cechy technologii montażu i demontażu szalunków systemowych oraz deskowania. Nabył umiejetność samokształcenia i doskonalenia wiedzy zawodowej. Potrafi zwiększyć bezpieczeństwo przy budowie szalunków systemowych i przyspieszyć pracę przy budowie szalunków systemowych. Jest zmotywowany i otwarty na różnorodne działania w swoim najbliższym otoczeniu oraz potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz przygotowany do rozpoczęcia szkolenia praktycznego.
Informacje o materiałach
 • Brak informacji
Prowadzący zajęć

Anna Naszlin

Magister inżynier budownictwa i inżynier budów, członek Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2006 nauczyciel przedmiotów budowlanych.
-Studia Podyplomowe „ Budowa dróg” – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
-Studia Podyplomowe Pedagogika nauczycielska-Wydział Socjologii i Pedagogiki, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztyn
-Studia Podyplomowe „ Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii ” Wydział Nauk Technicznych UWM Olsztyn
-Studia Magisterskie Uzupełniające o kierunku Inżynieria Środowiska – Akademia Rolnicza w Poznaniu
-Studia Magisterskie Uzupełniające o kierunku Gospodarka Przestrzenna w zakresie „Zarządzania nieruchomościami”- Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie
-Studium Podyplomowe ” Nowe metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej ” /znajomość programów: “Norma”, “Zuzia `99” – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
-Studia o kierunku Budownictwo Lądowe – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Uprawnienia budowlane Nr ewid. WAM/OKK/U/56/06 – DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
Uprawnienia budowlane Nr ewid. WAM/0087/OWOK/05 – DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ, W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ I MOSTOWEJ

Zapisz się na szkolenie