Negocjacje handlowe - szkolenie

Do czego przygotowuje szkolenie?
Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych oraz nabycia umiejętności negocjacyjnych dostosowanych do typu relacji biznesowych oraz zdobycia umiejętności pokonywania barier podczas rozmów negocjacyjnych i osiągania wyznaczonych celów.
Uczestnik szkolenia:

Uczestnik szkolenia planuje oraz projektuje negocjacje, zajmuje własciwą postawę w trudnych sytuacjach podczas procesów negocjacji, zarządzania konfliktem oraz emocjami. Różnicuje typy negocjatorów i odpowiednio dobiera narzędzia do prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz pokonuje bariery psychiczne i osiągna wyznaczone cele. Planuje dalsze samodoskonalenia się i poszerzanie kompetencji w zakresie negocjacji oraz rozstrzygania dylematów podczas wykonywania zadań zawodowych.

4000 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do: Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele Managerów i specjalistów, których codzienna praca związana jest z negocjacjami z klientami lub wewnątrz firmyi

Adres realizacji usługi

ul. Polowa 45
18-400 Łomża
woj. podlaskie

Cele edukacyjne

Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych oraz nabycia umiejętności negocjacyjnych dostosowanych do typu relacji biznesowych oraz zdobycia umiejętności pokonywania barier podczas rozmów negocjacyjnych i osiągania wyznaczonych celów.

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
10
Liczba godzin usługi
16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
 • Wprowadzenie do psychologii negocjacji:
  • myślenie/Postawa – początek udanych negocjacji,
  • cykl Deminga – historia to moje doświadczenie,
  • charakterystyka negocjacji – klient zewnętrzny, klient wewnętrzny,
  • psychologia negocjacji – co mówi biznes? Czego oczekuje druga strona?
  • proces negocjacji – negocjacje to siła argumentów nie, argument siły,
  • rodzaje negocjacji – które są najskuteczniejsze,
  • negocjacje handlowe – charakterystyka.
  • Ćwiczenie. Proces myślenia i postawy w negocjacjach
 • Typologia negocjatorów – charakter vs narzędzia negocjacji:
  • typologia negocjatorów – zachowania, style komunikacji,
  • cechy dobrego negocjatora – autodiagnoza,
  • czego oczekuje druga strona – przygotowanie, badanie potrzeb, dialog,
  • mój styl negocjacji -jak dopasować skuteczne narzędzia,
  • co widzie we mnie druga strona – pozytywy vs negatywy,
  • bądź elastyczny – trudna sztuka dopasowania,
  • manipulacja, perswazja, wywieranie pływu 
  • Ćwiczenie: W oparciu o typologie negocjatorów, uczestnicy zaprojektują narzędzia do negocjacji 
 • Komunikacja – transparentność komunikacji w negocjacjach:
  • czego biznes oczekuje od komunikacji,
  • klient zew vs klient wew charakterystyka współpracy,
  • jak rozmawiać z klientem zew,
  • FUKO – skuteczna informacja zwrotna,
  • mocne i słabe strony twojej komunikacji w negocjacjach,
  • jak twoja postawa wpływa na komunikacje w negocjacjach,
  • komunikacja – autodiagnoza zachować,
  • stres w komunikacji jak skutecznie zwalczać przeszkody.
  • Ćwiczenie: Uczestnicy opiszą, mocne oraz słabe strony komunikacji .
 • Skuteczne negocjacje – struktura, wybór strategii, techniki negocjacji:
  • rodzaje negocjacji – konfrontacja, współpraca, wycofanie,
  • co negocjuje – zakup, kontrakt czy wykonanie kontraktu, 
  • techniki negocjacji – wybierz najlepszą dla obu stron,
  • przygotowanie do negocjacji, skuteczne narzędzia 
  • projektowanie negocjacji 
  • etapy negocjacji – wszystko jest ważne,
  • co i Kto pomoże mi w negocjacjach – jak wykorzystać informacje,
  • wywieranie wpływu w negocjacjach – szansa czy zagrożenie,
  • manipulacja – jak się przed nią bronić,
  • najczęstsze style negocjacyjne trudnych klientów – jak je wykorzystać.
  • Ćwiczenie: Gra negocjacyjna oparta na realnych wnioskach dwóch negocjujących stron. 
 • Trening negocjacyjny – jak skutecznie prowadzić negocjacje:
  • etapy negocjacji – przygotowanie, otwarcie, badanie potrzeb, argumenty, zakończenie,
  • projektowanie procesu – 
  • model 4 I ( Inspiruj, Imponuj, Informuj, Inkasuj),
  • techniki Negocjacji – Ofensywa, Defensywa, Zwarcie, 
  • motywacja w negocjacjach trudna sztuka budowania relacji,
  • inteligencja emocjonalna – jak ją wykorzystać w procesie,
  • emocje w negocjacjach – wygraj zanim zaczniesz, skuteczna kontrola emocji,
  • jak nie dać się manipulować – techniki wywierania wpływu (OBRONA),
  • argumenty – przygotowanie, obrona, implementacja,
  • technika „ Cyfry mówią” – matematyka w negocjacjach
  • Ćwiczenie. Mój pierwszy projekt negocjacji.
 • Trudne sytuacje w procesie negocjacji – zarządzanie konfliktem:
  • przewiduj konflikty – czego możesz się spodziewać,
  • twój styl rozwiązywania konfliktów,
  • asertywność – buduj autorytet,
  • komunikacja w konflikcie – trudna sztuka ustępstw,
  • panuj nad stresem – będziesz panował nad negocjacjami,
  • transparentność – mój przyjaciel w konflikcie,
  • czy konflikt to naprawdę porażka,
  • złe dobrego początki – szansa dla negocjatorów.
  • Ćwiczenie. Konflikt negocjacyjny.
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia planuje oraz projektuje negocjacje, zajmuje własciwą postawę w trudnych sytuacjach podczas procesów negocjacji, zarządzania konfliktem oraz emocjami. Różnicuje typy negocjatorów i odpowiednio dobiera narzędzia do prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz pokonuje bariery psychiczne i osiągna wyznaczone cele. Planuje dalsze samodoskonalenia się i poszerzanie kompetencji w zakresie negocjacji oraz rozstrzygania dylematów podczas wykonywania zadań zawodowych.
Informacje o materiałach
 • Prezentacja szkoleniowa,
 • skrypt szkoleniowy,
 • tablice ćwiczeń
Prowadzący zajęć
brak informacji

Zapisz się na szkolenie