Negocjacje handlowe - szkolenie

Do czego przygotowuje szkolenie?
Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych oraz nabycia umiejętności negocjacyjnych dostosowanych do typu relacji biznesowych oraz zdobycia umiejętności pokonywania barier podczas rozmów negocjacyjnych i osiągania wyznaczonych celów.
Uczestnik szkolenia:

Uczestnik szkolenia planuje oraz projektuje negocjacje, zajmuje własciwą postawę w trudnych sytuacjach podczas procesów negocjacji, zarządzania konfliktem oraz emocjami. Różnicuje typy negocjatorów i odpowiednio dobiera narzędzia do prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz pokonuje bariery psychiczne i osiągna wyznaczone cele. Planuje dalsze samodoskonalenia się i poszerzanie kompetencji w zakresie negocjacji oraz rozstrzygania dylematów podczas wykonywania zadań zawodowych.

4000 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do: Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele Managerów i specjalistów, których codzienna praca związana jest z negocjacjami z klientami lub wewnątrz firmyi

Adres realizacji usługi

online lub stacjonarnie

Cele edukacyjne

Szkolenie przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych oraz nabycia umiejętności negocjacyjnych dostosowanych do typu relacji biznesowych oraz zdobycia umiejętności pokonywania barier podczas rozmów negocjacyjnych i osiągania wyznaczonych celów.

Kontakt

Agnieszka Łankowska - Pipiro
email: [email protected]
tel: (+48) 797 747 077

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
10
Liczba godzin usługi
16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
 • Wprowadzenie do psychologii negocjacji:
  • myślenie/Postawa – początek udanych negocjacji,
  • cykl Deminga – historia to moje doświadczenie,
  • charakterystyka negocjacji – klient zewnętrzny, klient wewnętrzny,
  • psychologia negocjacji – co mówi biznes? Czego oczekuje druga strona?
  • proces negocjacji – negocjacje to siła argumentów nie, argument siły,
  • rodzaje negocjacji – które są najskuteczniejsze,
  • negocjacje handlowe – charakterystyka.
  • Ćwiczenie. Proces myślenia i postawy w negocjacjach
 • Typologia negocjatorów – charakter vs narzędzia negocjacji:
  • typologia negocjatorów – zachowania, style komunikacji,
  • cechy dobrego negocjatora – autodiagnoza,
  • czego oczekuje druga strona – przygotowanie, badanie potrzeb, dialog,
  • mój styl negocjacji -jak dopasować skuteczne narzędzia,
  • co widzie we mnie druga strona – pozytywy vs negatywy,
  • bądź elastyczny – trudna sztuka dopasowania,
  • manipulacja, perswazja, wywieranie pływu 
  • Ćwiczenie: W oparciu o typologie negocjatorów, uczestnicy zaprojektują narzędzia do negocjacji 
 • Komunikacja – transparentność komunikacji w negocjacjach:
  • czego biznes oczekuje od komunikacji,
  • klient zew vs klient wew charakterystyka współpracy,
  • jak rozmawiać z klientem zew,
  • FUKO – skuteczna informacja zwrotna,
  • mocne i słabe strony twojej komunikacji w negocjacjach,
  • jak twoja postawa wpływa na komunikacje w negocjacjach,
  • komunikacja – autodiagnoza zachować,
  • stres w komunikacji jak skutecznie zwalczać przeszkody.
  • Ćwiczenie: Uczestnicy opiszą, mocne oraz słabe strony komunikacji .
 • Skuteczne negocjacje – struktura, wybór strategii, techniki negocjacji:
  • rodzaje negocjacji – konfrontacja, współpraca, wycofanie,
  • co negocjuje – zakup, kontrakt czy wykonanie kontraktu, 
  • techniki negocjacji – wybierz najlepszą dla obu stron,
  • przygotowanie do negocjacji, skuteczne narzędzia 
  • projektowanie negocjacji 
  • etapy negocjacji – wszystko jest ważne,
  • co i Kto pomoże mi w negocjacjach – jak wykorzystać informacje,
  • wywieranie wpływu w negocjacjach – szansa czy zagrożenie,
  • manipulacja – jak się przed nią bronić,
  • najczęstsze style negocjacyjne trudnych klientów – jak je wykorzystać.
  • Ćwiczenie: Gra negocjacyjna oparta na realnych wnioskach dwóch negocjujących stron. 
 • Trening negocjacyjny – jak skutecznie prowadzić negocjacje:
  • etapy negocjacji – przygotowanie, otwarcie, badanie potrzeb, argumenty, zakończenie,
  • projektowanie procesu – 
  • model 4 I ( Inspiruj, Imponuj, Informuj, Inkasuj),
  • techniki Negocjacji – Ofensywa, Defensywa, Zwarcie, 
  • motywacja w negocjacjach trudna sztuka budowania relacji,
  • inteligencja emocjonalna – jak ją wykorzystać w procesie,
  • emocje w negocjacjach – wygraj zanim zaczniesz, skuteczna kontrola emocji,
  • jak nie dać się manipulować – techniki wywierania wpływu (OBRONA),
  • argumenty – przygotowanie, obrona, implementacja,
  • technika „ Cyfry mówią” – matematyka w negocjacjach
  • Ćwiczenie. Mój pierwszy projekt negocjacji.
 • Trudne sytuacje w procesie negocjacji – zarządzanie konfliktem:
  • przewiduj konflikty – czego możesz się spodziewać,
  • twój styl rozwiązywania konfliktów,
  • asertywność – buduj autorytet,
  • komunikacja w konflikcie – trudna sztuka ustępstw,
  • panuj nad stresem – będziesz panował nad negocjacjami,
  • transparentność – mój przyjaciel w konflikcie,
  • czy konflikt to naprawdę porażka,
  • złe dobrego początki – szansa dla negocjatorów.
  • Ćwiczenie. Konflikt negocjacyjny.
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia planuje oraz projektuje negocjacje, zajmuje własciwą postawę w trudnych sytuacjach podczas procesów negocjacji, zarządzania konfliktem oraz emocjami. Różnicuje typy negocjatorów i odpowiednio dobiera narzędzia do prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz pokonuje bariery psychiczne i osiągna wyznaczone cele. Planuje dalsze samodoskonalenia się i poszerzanie kompetencji w zakresie negocjacji oraz rozstrzygania dylematów podczas wykonywania zadań zawodowych.
Informacje o materiałach
 • Prezentacja szkoleniowa,
 • skrypt szkoleniowy,
 • tablice ćwiczeń
Prowadzący zajęć
brak informacji

Zapisz się na szkolenie