Obsługa klienta z elementami psychologii

Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę na temat pracy z ludźmi. Będzie potrafił w sposób samodzielny wykonać szereg zadań przy wykorzystaniu najnowszych technik psychologii. Będzie potrafił w sposób właściwy dobrać odpowiednią technikę – wyznaczone standardy występujące w profesjonalnej obsłudze klienta. Pozna najnowocześniejsze techniki , metody obsługi klienta.
Będzie potrafił w sposób samodzielny odpowiednio postępować w trakcie reklamacji oraz zastosować profesjonalne techniki. Będzie potrafił uodpornić się na stres i zachować dystans emocjonalny w obsłudze klienta: jak radzić sobie ze stresem, presją i umiejętnie zarządzać stanami emocjonalnymi klientów, jak traktować krytykę/ atak klienta, by nie oddziaływała na skuteczność obsługi, jak w praktyce zahamować negatywne emocje dzięki umiejętności samokontroli. Będzie potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację z klientem. Będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z obsługą klienta.

3690 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią wszyscy przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy w swoich codziennych czynnościach mają bezpośredni kontakt z klientem.

Adres realizacji usługi

ul. Wojciecha Korfantego 21
41-902 Bytom
woj. śląskie

Cele edukacyjny

Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę na temat pracy z ludźmi – w szczególności na temat obsługi klienta. Będzie potrafił w sposób samodzielny wykonać szereg zadań przy wykorzystaniu najnowszych technik psychologii .

Kontakt

Przemysław Oszczapiński
email: [email protected]
tel: 509652643

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
1
Maksymalna liczba uczestników
7
Liczba godzin usługi
10
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
Moduł I – PSYCHOLOGIA BUDOWANIA RELACJI Z KLIENTEM
 • Pierwszy kontakt.
 • Komunikacja z klientem w firmie.
 • Poziomy komunikacji.
 • Savoir Vivre w obsłudze klienta.
 • Unikalne standardy – jak wyróżnić się na tle konkurencji.
Moduł II – OBSŁUGA KLIENTA W TRAKCIE WIZYTY
 • Rozmowa w odniesieniu do indywidualnego typu osobowości klienta.
 • Dodatkowa sprzedaż – poinformowanie klienta o możliwości skorzystania z dodatkowych usług firmy .
 • Promocje- co to jest i kiedy można je stosować
Moduł III – ASERTYWNOŚĆ
 • „Trudne sytuacje” w obsłudze klienta.
 • Reklamacje
 • Klient agresywny, nerwowy, wulgarny, sposoby postępowania oraz wypracowanie standardu postępowania.
Moduł IV – ODPORNOŚĆ NA STRES I DYSTANS EMOCJONALNY W OBSŁUDZE KLIENTA.
 • Jak radzić sobie ze stresem, presją i umiejętnie zarządzać stanami emocjonalnymi klientów
 • Jak traktować krytykę/ atak klienta, by nie oddziaływała na skuteczność obsługi
 • Jak w praktyce hamować negatywne emocje dzięki umiejętności samokontroli
Efekty uczenia się
Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę na temat pracy z ludźmi – w szczególności na temat obsługi klienta. Będzie potrafił w sposób samodzielny wykonać szereg zadań przy wykorzystaniu najnowszych technik psychologii . Będzie potrafił w sposób właściwy dobrać odpowiednią technikę – wyznaczone standardy występujące w profesjonalnej obsłudze klienta. Pozna najnowocześniejsze techniki , metody obsługi klienta. Pozna Psychologię budowania relacji z klientem: 1. Pierwszy kontakt. 2. Komunikacja z klientem w firmie. 3. Poziomy komunikacji.4. Savoir Vivre w obsłudze klienta. 5. Unikalne standardy – jak wyróżnić się na tle konkurencji. Dowie się jak profesjonalnie Obsłużyć klienta w trakcie wizyty: 1. Rozmowa w odniesieniu do indywidualnego typu osobowości klienta. 2. Dodatkowa sprzedaż – poinformowanie klienta o możliwości skorzystania z dodatkowych usług firmy. 3. Promocje- co to jest i kiedy można je stosować Asertywność: „Trudne sytuacje” w obsłudze klienta. Będzie potrafił w sposób samodzielny odpowiednio postępować w trakcie reklamacji oraz zastosować profesjonalne techniki w przypadku : Klienta agresywnego, nerwowego, wulgarnego. Będzie potrafił uodpornić się na stres i  zachować dystans emocjonalny w obsłudze klienta: jak radzić sobie ze stresem, presją i umiejętnie zarządzać stanami emocjonalnymi klientów, jak traktować krytykę/ atak klienta, by nie oddziaływała na skuteczność obsługi, jak w praktyce hamować negatywne emocje dzięki umiejętności samokontroli. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił samodzielnie zadecydować o potrzebie włączenia potrzebnego specjalisty do obsługi klienta. Będzie potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację z klientem . Będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z obsługą klienta. Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Informacje o materiałach

Brak wyników

Prowadzący zajęć
Joanna Piątek-Perlak
mgr psychologii, doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, współpracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, dla której prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych.

Przez 10 lat pracowała w korporacji, w której odpowiadała za zarządzanie personelem tworząc nowoczesne narzędzia rekrutacyjne oraz oceny personelu. Prowadziła i organizowała szkolenia. Trener umiejętności psychospołecznych. Ekspert w programach telewizyjnych, autorka artykułów. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, seminariach z wystąpieniami własnymi. Od 4 lat z sukcesem prowadzi własną działalność gospodarczą specjalizującą się w udzielaniu pomocy psychologicznej.
wyższe
4 lata

Zapisz się na szkolenie