Photoshop - warsztaty z retuszu zdjęć

Celem edukacyjnym usługi jest podniesienie poziomu wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji z zakresu retuszu zdjęć. Po ukończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu obsługi narzędzi wykorzystywanych do modyfikacji wyglądu osób na zdjęciach. Będzie potrafił w sposób samodzielny zapisywać zdjęcia w różnych formatach. Będzie potrafił poddawać zdjęcia podstawowej jak i zaawansowanej obróbce , samodzielnie wykorzystywać różne efekty i dostępne w programie Photoshop filtry. Pozna konstrukcje obrazu cyfrowego. Uczestnik kursu Photoshop pozna różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową, różne modele barw oraz sposoby i formaty zapisu zdjęć. Nauczy się posługiwać Programem Photoshop w sposób narzędziowy.
Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy, właściciele firm , managerowie, kierownicy - osoby zajmujące się prowadzeniem działań promujących firmę - social media, fanpage

Adres realizacji usługi

ul. Łużycka 16/327
44-100 Gliwice
woj. śląskie

Cele edukacyjny

Celem edukacyjnym usługi jest podniesienie poziomu wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji z zakresu retuszu zdjęć. Po ukończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu obsługi narzędzi wykorzystywanych do modyfikacji wyglądu osób na zdjęciach. Będzie potrafił w sposób samodzielny zapisywać zdjęcia w różnych formatach

Kontakt

Przemysław Oszczapiński
email: [email protected]
tel: 509652643

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
1
Maksymalna liczba uczestników
3
Liczba godzin usługi
8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
 • Wstęp – zapoznanie się z uczestnikami szkolenia
 • Rozpoznanie jaki poziom wiedzy reprezentują uczestnicy
 • Wprowadzenie do programu Photoshop- prezentacja programu
 • Podstawowe informacje i pojęcia
 • Zasady indywidualnego doboru produktów
 • Organizacja przestrzeni roboczej
 • Podstawy grafiki
 • Skanowanie
 • Obszar pracy w programie Photoshop
 • Praca z dokumentem
 • Warstwy
 • Podstawowe operacje na obrazie
 • Praca z tekstem
 • Praca z modelkami
Efekty uczenia się
Celem edukacyjnym usługi jest podniesienie poziomu wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji z zakresu retuszu zdjęć. Po ukończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu obsługi narzędzi wykorzystywanych do modyfikacji wyglądu osób na zdjęciach. Będzie potrafił w sposób samodzielny zapisywać zdjęcia w różnych formatach. Będzie potrafił poddawać zdjęcia podstawowej jak i zaawansowanej obróbce , samodzielnie wykorzystywać różne efekty i dostępne w programie Photoshop filtry. Pozna konstrukcje obrazu cyfrowego. Uczestnik kursu Photoshop pozna różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową, różne modele barw oraz sposoby i formaty zapisu zdjęć. Nauczy się posługiwać Programem Photoshop w sposób narzędziowy. Pozna zasady wykonywania kompozycji graficznych przy użyciu podstawowych narzędzi omawianego programu. Osiągnie stopień kreatywnego posługiwania się programem. Pozna wszystkie narzędzia do retuszu, fotomontażu i będzie potrafił samodzielnie je wykorzystać. Będzie posiadał podstawowe umiejętności pozwalające na wykorzystanie poszczególnych technik, funkcji związanych z wykorzystaniem narzędzi do retuszu zdjęć. Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozwijania kompetencji, rozumiał znaczenie komunikacji oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Informacje o materiałach
  Brak wyników
Prowadzący zajęć
Daniel Sosnowski
Informatyka, grafika komputerowa, projektowanie Informatyk z kilkuletnim doświadczeniem. Projektowanie graficzne, projektowanie stron internetowych, sklepów, aplikacji. Wyższe Przeszkolenie kilkudziesięciu firm z retuszu zdjęć programu Photoshop.

Zapisz się na szkolenie