Profesjonalne zarządzanie zespołem - szkolenie

Do czego przygotowuje szkolenie?
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego zarządzania zespołem pracowników poprzez budowanie i uporządkowanie wiedzy z zakresu ważnych obszarów zarządzania oraz szereg narzędzi przydatnych w praktyce: w sytuacjach konfliktowych, w czasie zmian, negocjacji czy w trakcie wystąpień publicznych.

Uczestnik szkolenia:

 • Buduje autorytetu lidera zespołu
 • Umiejętnie wykorzystuje techniki motywowania
 • Zwiększa zaangażowanie pracowników
 • Stosuje metody sprawnego delegowania zadań
 • Podnosi efektywność pracy i skuteczność zespołu
 • Wykorzystuje prawidłowo techniki wywierania wpływu i komunikacji w zespole

3800 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Zajęcia adresowane do pracowników przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze lub przygotowujących się do objęcia funkcji kierowniczych.

Adres realizacji usługi

ul. Żurawia 71A
15-540 Białystok
woj. podlaskie

Cele edukacyjne

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego zarządzania zespołem pracowników poprzez budowanie i uporządkowanie wiedzy z zakresu ważnych obszarów zarządzania oraz szereg narzędzi przydatnych w praktyce: w sytuacjach konfliktowych, w czasie zmian, negocjacji czy w trakcie wystąpień publicznych.

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
12
Liczba godzin usługi
16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi

I Planowanie jako podstawa efektywnego działania

 1. Zdefiniowanie i rozgraniczenie celów zawodowych i prywatnych.           
 2. Odróżnienie „chcę” od „potrzebuję” – urealnienie problemów i zakresu działań.             
 3. Jak formułować skuteczne cele i sprawnie organizować zadania? – metoda SMART
 4. Priorytety, czyli wartości wspierające efektywne działanie.        
 5. Przywództwo sytuacyjne wg Kena Blancharda.
  • Charakterystyka stylów przywództwa i ich różnice
  • Diagnozowanie kompetencji przywódczych
  • Etapy rozwoju pracownika
  • Dopasowanie stylu przywództwa do pracownika: Menedżer wydający bezpośrednie polecenia; menedżer jako trener; menedżer jako coach; menedżer jako mentor

II. Organizowanie

 1. Jak skutecznie delegować zadania, by zbudować zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności? – pięć kroków skutecznego delegowania          
 2. Jak najlepiej wykorzystać indywidualne kompetencje pracowników przy delegowaniu zadań? 
 3. Dostosowanie stylu delegowania do indywidualnych potrzeb  i możliwości pracownika
 4. Udzielanie wsparcia pracownikom otrzymującym nowe zadania  

III. Motywowanie

 1. Co motywuje ludzi: odkrywanie indywidualnych motywatorów i identyfikowanie potrzeb  pracowników – zespołowa gra wprowadzająca
 2. Motywacja zewnętrzna – czym jest i jak ja stosować – ćwiczenie case study
 3. Czym jest motywacja wewnętrzna i na czym polega? – ćwiczenie case study
 4. Zastosowanie „Kotwic karier zawodowych” w motywowaniu podwładnych – Automotywacja – kotwice Edgara Scheina
 5. Dostrzeganie potencjału: identyfikacja mocnych stron pracowników 
 6. Możliwość rozwoju jako motywator: definiowanie ścieżek kariery i przydzielanie zadań  rozwojowych
 7. Wzmacnianie postawy motywującego lidera

 IV. Kontrolowanie i egzekwowanie zadań

 1. Kontrola wykonania zadania – rodzaje kontroli i konteksty jej efektywności.      
 2. Rodzaje rozmów wzmacniających organizację pracy i kontrolę – rozmowa chwaląca, monitorująca, dyscyplinująca, egzekwująca.
 3. Udzielanie informacji zwrotnej – model FUKO

V. Asertywność menadżera

  1. Asertywność- wprowadzenie i podstawy
  2. Autodiagnoza i strategie wiodące zachowań ludzkich
  3. Fundamenty asertywności: wartości, postawa i przekonania, komunikacja
  4. Asertywność w relacjach interpersonalnych
  5. Asertywne prawa menedżera
  6. Praktyczny trening asertywnej komunikacji
  7. Asertywne odmawianie w praktyce
  8. Asertywne wyrażanie trudnych emocji
  9. Asertywne przyjmowanie krytyki
Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

 • Buduje autorytetu lidera zespołu
 • Umiejętnie wykorzystuje techniki motywowania
 • Zwiększa zaangażowanie pracowników
 • Stosuje metody sprawnego delegowania zadań
 • Podnosi efektywność pracy i skuteczność zespołu
 • Wykorzystuje prawidłowo techniki wywierania wpływu i komunikacji w zespole
 • Tworzy kulturę organizacyjną dbającą o rozwój pracowników
 • Kreuje standardy pracy kierowników i managerów
 • Stale podnosi własne kompetencje w zakresie kierowania zespołem
 • Prawidłowo reaguje na trudne sytuacje i konflikty
 • Tworzy partnerskie relacje w zespole
Informacje o materiałach
 • Prezentacje
 • Karty ćwiczeń
 • Karty pracy
Prowadzący zajęć
Brak informacji

Zapisz się na szkolenie