RODO

Opis kursu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie zmian w przepisach prawnych wynikających z wprowadzenia Rozporządzenia dotyczącego Regulacji o Ochronie Danych Osobowych. Szkolenie pozwoli przygotować każde przedsiębiorstwo do przetwarzania, gromadzenia oraz przechowywania danych osobowych i uniknięcia kar. Po szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę, jak samodzielnie wdrożyć system ochrony danych osobowych w swoim przedsiębiorstwie. Uczestnik pozna pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, nabędzie wiedzę w zakresie regulacji prawnych wynikających z wprowadzenia RODO, pozna prawa podmiotów, których dane dotyczą, pozna zasady przetwarzania, gromadzenia oraz przechowywania danych osobowych zgodnie z regulacjami, pozna zasady powierzania przetwarzanych danych osobowych, pozna procedury wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych, pozna zasady prowadzenia dokumentacji przetwarzanych danych osobowych, pozna zasady ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych, będzie potrafił dokonać analizy ryzyka oraz ocenić skutki przetwarzania danych osobowych, pozna konsekwencje związane z naruszeniem ochrony danych osobowych, pozna zasady nadzoru oraz kontroli, nabędzie wiedzę o odpowiedzialności i przysługujących karach za naruszenia, pozna przyczyny utraty danych osobowych, zapozna się z praktycznymi sposobami zabezpieczenia przed utratą danych osobowych. Uczestnik będzie posiadał umiejętności samokształcenia oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować, zapobiegać oraz rozstrzygać dylematy wynikające z obowiązków zawodowych.

Zgodnie z rozporządzeniem, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, zakres tematyczny szkolenia ma na celu  którzy planują przygotować przedsiębiorstwo oraz jego pracowników do samodzielnego wdrożenia Systemu Ochrony Danych Osobowych

Część I: RODO – akty prawne i zmiany w przepisach

– Podstawowe definicje oraz kategorie danych osobowych
– Omówienie zmian i założeń regulacji
– Prawa podmiotu danych

Część II: Przetwarzanie danych osobowych

– Zasady przetwarzania danych osobowych     
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– Powierzenie przetwarzanych danych osobowych     
– Rejestr czynności przetwarzania

Część III: Ochrona danych w praktyce – przygotowanie do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych

– Wprowadzenie procedur „privacy by desing” oraz „privacy by default”
– Prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
– Bezpieczeństwo danych osobowych, ich ochrona
– Przesyłanie danych osobowych
– Analiza ryzyka, ocena skutków przetwarzania danych

Część IV: Konsekwencje związane z naruszeniem ochrony danych osobowych zgodnie z regulacjami prawnymi

– odpowiedzialność administracyjna, odpowiedzialność cywilno- prawna, odpowiedzialność karna
– zasady nadzoru oraz kontroli – Inspektor Ochrony Danych

Część V: Przyczyny utraty danych osobowych wraz z praktycznym zabezpieczeniem przed ich utratą

– Ataki złośliwego oprogramowania i ochrona przed nimi
– Polityka haseł
– Procedury rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w systemie
– Zasady korzystania z poczty oraz sieci publicznych
– Bezpieczeństwo w Internecie
– Poprawne użytkowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz nośników danych
– Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników

Po szkoleniu uczestnik:

– nabędzie wiedzę, jak samodzielnie wdrożyć system ochrony danych osobowych w swoim przedsiębiorstwie
– pozna pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
– nabędzie wiedzę w zakresie regulacji prawnych wynikających z wprowadzenia RODO
– pozna prawa podmiotów, których dane dotyczą
– pozna zasady przetwarzania, gromadzenia oraz przechowywania danych osobowych zgodnie z regulacjami
– pozna zasady powierzania przetwarzanych danych osobowych
– pozna procedury wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych
– pozna zasady prowadzenia dokumentacji przetwarzanych danych osobowych
– pozna zasady ochrony oraz bezpieczeństwa danych osobowych
– będzie potrafił dokonać analizy ryzyka oraz ocenić skutki przetwarzania danych osobowych
– pozna konsekwencje związane z naruszeniem ochrony danych osobowych oraz zasadach nadzoru i kontroli
– nabędzie wiedzę o odpowiedzialności i przysługujących karach za naruszenia
– pozna przyczyny utraty danych osobowych oraz zapozna się z praktycznymi sposobami zabezpieczenia przed utratą danych osobowych
– będzie posiadał umiejętności samokształcenia oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować, zapobiegać oraz rozstrzygać dylematy wynikające z obowiązków zawodowych.