Rysunek techniczny - czytanie dokumentacji technicznej

Jaką wiedzę zdobędzie uczestnik szkolenia?
Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu czytania rysunku technicznego – projektu budowlanego.
Nauczy się jak czytać rysunek techniczny i efektywnie wykorzystać go podczas prac budowlanych.
Zdobędzie umiejętność właściwej interpretacji rysunku technicznego. Pozna podstawowe pojęcia,
oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku technicznym- w projekcie budowlanym.
Pozna rodzaje i zastosowanie linii w projekcie budowlanym. Pozna oznaczenie
przekroju obiektów, skarp, nasypów, wykopów. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych ,
urządzeń instalacji budowlanych.
Uczestnik szkolenia:

Zdobędzie wiedzę z zakresu czytania rysunku technicznego – projektu budowlanego. Nauczy
się jak czytać rysunek techniczny i efektywnie wykorzystać go podczas prac budowlanych. Zdobędzie
umiejętność właściwej interpretacji rysunku technicznego. Pozna podstawowe pojęcia, oznaczenia
graficzne znajdujące się na rysunku technicznym- w projekcie budowlanym. Dowie się jak właściwie
odczytywać normy dotyczące określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
Pozna rodzaje i zastosowanie linii w projekcie budowlanym.

2400 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy- właściciele firm budowlanych, pracownicy firm działających w branży budowlanej, osoby które uczestniczą w procesach budowlanych.

Adres realizacji usługi

ul. Roosevelta 1
19-300 Ełk
woj. Warmińsko - mazurskie

Cele edukacyjny

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu czytania rysunku technicznego – projektu budowlanego. Nauczy się jak czytać rysunek techniczny i efektywnie wykorzystać go podczas prac budowlanych.

Kontakt

Przemysław Oszczapiński
email: [email protected]
tel: (+48) 509 652 643

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
1
Maksymalna liczba uczestników
10
Liczba godzin usługi
8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi
  1. Zapoznanie się z uczestnikami i planem szkolenia.
  2. Rozeznanie poziomu wiedzy wśród uczestników szkolenia.
  3. Wprowadzenie do rysunku technicznego i podstawowe pojęcia wykorzystywane w rysunku technicznym-projekcie budowlanym:

  a) forma rysunków technicznych,

  b) skala na rysunkach budowlanych,

  c) rodzaje linii rysunkowych i ich grubości,

  d) rzutowanie elementów i obiektów budowlanych
  e) wykonywanie i oznaczenie przekrojów.

  4. Definicje i procedury obowiązujące w rysunku technicznym.

  5. Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych:

  a) materiały budowlane,

  b) oznaczenia graficzne przekrojów, wejścia,

  c) skarpy i nasypy,

  d) przegrody budowlane,

  e) stolarka,

  f) pochylnie i schody,

  g) kondygnacje i numery pomieszczeń, poziomy,

  h) kominy,

  i) urządzenia urządzeń, mebli, wyposażenia, elementy instalacji,

  h) szczegóły i opisy warstw.

  6. Wymiarowanie elementów:

  a) elementy wymiarowania,

  b) ciagi wymiarowe,

  c) wymiarowanie i opisywanie otworów.

  7. Rysunek konstrukcji stalowych i drewnianych.

  8. Rysunek konstrukcji żelbetowych.

  – omówienie sposobów przedstawienia prętów zbrojeniowych,

  – opisy zbrojenia,

  – wymiarowanie konstrukcji żelbetowych,

  – przykładowe rysunki robocze,

  – zestawienia stali.

  9. Podsumowanie szkolenia.

Efekty uczenia się
Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu czytania rysunku technicznego – projektu budowlanego. Nauczy
się jak czytać rysunek techniczny i efektywnie wykorzystać go podczas prac budowlanych. Zdobędzie
umiejętność właściwej interpretacji rysunku technicznego. Pozna podstawowe pojęcia, oznaczenia
graficzne znajdujące się na rysunku technicznym- w projekcie budowlanym. Dowie się jak właściwie
odczytywać normy dotyczące określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
Pozna rodzaje i zastosowanie linii w projekcie budowlanym. Pozna oznaczenie przekroju obiektów,
skarp, nasypów, wykopów. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych , urządzeń instalacji
budowlanych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił w sposób samodzielny odczytać
rysunek techniczny- projekt budowlany oraz w sposób właściwy wykorzystać tę wiedzę w praktyce –
przy wykonaniu robót budowlanych. Będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne
pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z odczytem rysunku technicznego –
praktycznym jego wdrożeniem do prac budowlanych a obsługą klienta. Będzie posiadał umiejętności
samokształcenia się, będzie rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił
prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Informacje o materiałach
 • Brak informacji
Prowadzący zajęć

Bartosz Sokołowski

Konstrukcje budowlane i inżynierskie, kosztorysowanie budowlane, technologie w budownictwie, zarządzanie procesem inwestycyjnym.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu procesów budowlanych, zastępstwo inwestycyjne, prowadzenie własnego biura kosztorysowego i projektowego.
Magister inżynier
Współpraca z firmami budowlanymi, inwestorami oraz ich pracownikami w różnych przedsiębiorstwach budowlanych w zakresie budownictwa ogólnego, technologiach stosowanych w budownictwie, w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego, koordynacja zespołów projektowych.

Zapisz się na szkolenie