System HACCP jako gwarancja zdrowej żywności

Do czego przygotowuje szkolenie?
Szkolenie przygotowuje do prawidłowego stosowania systemu HACCP zgodnie z aktualnymi
wymaganiami przepisów prawnych. Wykształca umiejętność samokształcenia się i doskonalenia
zawodowego, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej i prawidłowej współpracy z
zespołem pracowniczym i z przełożonymi, co prowadzi do unikania zagrożeń i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.
Uczestnik szkolenia:

Zna i stosuje instrukcje systemu HACCP, – potrafi wdrożyć system HACCP w swojej firmie – poptrafi zweryfikować system HACCP isniejący w firmie – umie prowadzić nadzór nad dokumentacją systemu HACCP na stanowisku pracy – wie, jak wprowadzać nowe zasady, procedury i techniki zgodnie z systemem HACCP – nabywa umiejętność oceny systemu HACCP u kontrahentów, z którymi współpracuje przedsiębiorca

1700 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Pracownicy, kierownicy i właściciele przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i dystrybucją żywności oraz osób pracujących w zakładach spożywczych, w działach kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności.

Adres realizacji usługi

ul. Grunwaldzka 1
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

Cele edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do prawidłowego stosowania systemu HACCP zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych. Wykształca umiejętność samokształcenia się i doskonalenia zawodowego, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej i prawidłowej współpracy z zespołem.

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
15
Liczba godzin usługi
8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi

Podstawowe założenia systemu HACCP

Podstawy prawne systemu HACCP

Kary za nieprawidłowości w obrocie żywnością

Konsekwencje zatrucia pokarmowego

Dobra Praktyka Higieniczna jako system warunkujący wdrożenie skutecznego systemu HACCP

Rozwój mikroorganizmów

Usuwanie odpadów z zaplecza gastronomicznego

Mycie i dezynfekcja jako jeden z najważniejszych elementów systemu HACCP

Higiena osobista personelu

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)

Przyjęcie środków spożywczych i materiałów

Przechowywanie środków spożywczych i materiałów

Informacje o podmiocie świadczącym usługę 

Obróbka wstępna środków spożywczych

Przemieszczanie środków spożywczych i materiałów

Pakowanie środków spożywczych podczas wewnętrznego obrotu

Znakowanie środków spożywczych podczas wewnętrznego obrotu

Zamrażanie środków spożywczych i  rozmrażanie środków spożywczych

Obróbka termiczna środków spożywczych

Schładzanie środków spożywczych

Podgrzewanie potraw

Bemarowanie potraw

Dystrybucja gotowych potraw

Dobra praktyka wobec jaj

Nadzorowanie jakości wody

Przechowywanie próbek żywności

Monitorowanie punktów krytycznych

Działania korygujące w punktach krytycznych

Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia: – zna i stosuje instrukcje systemu HACCP, – potrafi wdrożyć system HACCP w swojej firmie – poptrafi zweryfikować system HACCP isniejący w firmie – umie prowadzić nadzór nad dokumentacją systemu HACCP na stanowisku pracy – wie, jak wprowadzać nowe zasady, procedury i techniki zgodnie z systemem HACCP – nabywa umiejętność oceny systemu HACCP u kontrahentów, z którymi współpracuje przedsiębiorca
Informacje o materiałach
  • Skrypt przygotowany przez trenera.
Prowadzący zajęć
Wioletta Łukaszuk
Trener specjalizujący się w: 1.projektowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie systemów zarządzania jakością oraz zapewnienia jakości; 2.wdrażaniu innowacji produktowej; 3.konsultacjach w zakresie prawa żywności, systemów zarządzania jakością i zapewnienia
jakości w różnych branżach; 4. audytach wewnętrznych GMP/GHP/HACCP, ISO 22000, ISO9001, ISO 22716, FSSC 22000, BRC, IFS, GMP+,5S, ISO 14001, ISO 45001, ISO 15378; 5. wdrażaniu systemów zarządzania jakością GMP/GHP/HACCP, ISO 22000, ISO 9001, ISO 22716, FSSC 22000, BRC, IFS, GMP+, 5S, ISO14001, ISO 45001, ISO 15378; 6. szkoleniach i doradztwie w zakresie dietetyki/zdrowego żywienia. Karierę rozpoczynała we własnej firmie zajmującej się opracowywaniem dokumentacji systemów zarządzania jakością GMP/GHP/HACCP/ISO, wdrażaniem systemów zarządzania jakością GMP/GHP/GLP/HACCP/ISO 22000/ISO 9001/ISO 14001 w przemyśle spożywczym, szkoleniami osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym z zakresu systemów zarządzana jakością GMP/GHP/HACCP/ISO 22000/ISO 9001/ISO 14001, doradztwem, audytami systemów zarządzania jakością GMP/GHP/HACCP/ISO 22000/ISO 9001/ISO 14001. Następnie rozpoczęła współpracę z różnymi firmami doradczo-szkoleniowymi rozwijając swoje umiejętności doradczo-wdrożeniowo-audytowo – szkoleniowe w wyżej wymienionym zakresie. W 2014 roku rozpoczęła współpracę z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas w zakresie: prowadzenia szkoleń, doradztwa, prowadzenia audytów wewnętrznych, wdrażania systemów GMP/GHP/GLP/HACCP, ISO 22000, FSSC 200

Zapisz się na szkolenie