TIK W PRACY DYDAKTYCZNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

Wiek XXI jest okresem ogromnych przemian kulturowych, cywilizacyjnych a przede wszystkim technologicznych, które nie ominęły także szkół. Obok elementów tradycyjnego nauczania pojawiło się innowacyjne podejście do sposobu przekazywania i prezentowania informacji. Tradycyjne metody w konfrontacji z uczniem dorastającym w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie mogą okazać się niewystarczające. Współczesna szkoła dysponuje wieloma narzędziami, które dobrze wykorzystane, pozwalają na uzyskanie lepszych efektów nauczania i uczenia się. Dzisiejszy nauczyciel powinien posiadać umiejętność posługiwania się tymi narzędziami i umiejętnie wykorzystać potencjał nowych technologii w nauczaniu.

tik w szkole

Szkolenie ma zachęcać nauczycieli do częstszego wykorzystania innowacyjnych metod pracy z uczniem, w szczególności angażujących narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Prawidłowo zaprojektowana lekcja w oparciu o szerokie zastosowanie komputera i Internetu w procesie dydaktycznym umożliwia nie tylko osiągnięcie założonych celów edukacyjnych ale także rozwija kompetencje informacyjne uczniów niezbędne do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Efektem ukończonego szkolenia jest nabycie umiejętności:

  • Posługiwania się nowoczesnymi metodami komunikacji,
  • Obsługi urządzeń cyfrowych takich jak tablica interaktywna czy projektor multimedialny,
  • Wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i aplikacji dydaktycznych,
  • Posługiwania się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,
  • Bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni,
  • Wykorzystywania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie,
  • Podstaw obsługi i funkcjonowania szkolnej sieci komputerowej.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

  • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 60

1. Komunikacja i organizacja pracy w szkole
– Cloud computing,
– Konto Microsoft,
– Poczta elektroniczna,
– Kalendarz,
– Poczta i kalendarz w systemie Windows 10,
– Komunikatory internetowe,
– Dyski w chmurze.

2. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego
– Tablice interaktywne,
– Praca z projektorem,
– Urządzenia peryferyjne.

3. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym
– Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych,
– Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją,
– Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną,
– Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych.

4. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
– Metoda Webquest,
– Metoda Flipped classroom „odwrócone nauczanie”,
– Kanał YouTube.

5. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
– Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji,
– Złośliwe oprogramowanie,
– Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania,
– Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci,
– Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych.

6. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie
– Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli,
– Wirtualne Muzea Google Arts & Culture,
– Archiwa i biblioteki cyfrowe.

7. Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty
– Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych,
– Urządzenia lokalnej sieci komputerowej,
– Typy sieci komputerowych,
– Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci.