Wykorzystywanie programów w budownictwie

Na czym polega szkolenie?
Szkolenie polega na  zapoznaniu uczestników z programami komputerowymi wspomagającymi wykonywanie zadań, zwłaszcza w budownictwie, z ich funkcjami i zastosowaniem. Przygotowuje do profesjonalnego wykonywania zawodu i prowadzi do podnoszenia efektywności pracy oraz automotywacji.
Uczestnik szkolenia poznał programy komputerowe wspomagające budownictwo, ich funkcje i zastosowanie. Zna zasady wykonywania rysunków technicznych zawodowych z zastosowaniem programów komputerowych. Potrafi wykonać rysunek techniczny w programie komputerowym i modyfikować obiekty budowlane.  Nabył umiejetność samokształcenia i doskonalenia  wiedzy zawodowej. Jest zmotywowany i otwarty na różnorodne działania w swoim najbliższym otoczeniu oraz potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

2000 zł

cena szkolenia

Szkolenie odbędzie się za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

BUR

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy firm budowlanych, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Adres realizacji usługi

Online

Cele edukacyjny

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z programami komputerowymi wspomagającymi wykonywanie zadań, zwłaszcza w budownictwie, z ich funkcjami i zastosowaniem.

Kontakt

Dorota Racis
email: [email protected]
tel: (+48) 604 249 565

Dodatkowe informacje

Znajdziesz tu więcej informacji na temat tego szkolenia

Informacje o usłudze
10
Sposób dofinansowania
Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Minimalna liczba uczestników
2
Maksymalna liczba uczestników
Liczba godzin usługi
10
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie usług szkoleniowych
Ramowy program usługi

1. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań

2. Zasady wykonywania rysunków technicznych zawodowych z zastosowaniem programów komputerowych

3. Programy komputerowe wspomagające budownictwo

4. Zastosowanie programów komputerowych CAD

a) Funkcje oprogramowania

b) Zastosowanie programów

5.  Wykonywanie rysunków z zastosowaniem programów komputerowych

a) Rysowanie obiektów płaskich

b) Trójwymiarowe przedstawianie obiektów

c) Podstawowe narzędzia rysunkowe w programie GstarCad

6. Modyfikacja obiektów z zastosowaniem programów komputerowych

a) Przesuwanie obiektów

b) Odbicie lustrzane

c) Projektowanie pomieszczeń z zastosowaniem programów komputerowych

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia poznał programy komputerowe wspomagające budownictwo, ich funkcje i zastosowanie. Zna zasady wykonywania rysunków technicznych zawodowych z zastosowaniem programów komputerowych. Potrafi wykonać rysunek techniczny w programie komputerowym i modyfikować obiekty budowlane.  Nabył umiejetność samokształcenia i doskonalenia  wiedzy zawodowej. Jest zmotywowany i otwarty na różnorodne działania w swoim najbliższym otoczeniu oraz potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

  
Informacje o materiałach
  • Brak informacji
Prowadzący zajęć

Anna Naszlin

Magister inżynier budownictwa i inżynier budów, członek Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2006 nauczyciel przedmiotów budowlanych. -Studia Podyplomowe „ Budowa dróg” – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska -Studia Podyplomowe Pedagogika nauczycielska-Wydział Socjologii i Pedagogiki, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztyn -Studia Podyplomowe „ Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii ” Wydział Nauk Technicznych UWM Olsztyn -Studia Magisterskie Uzupełniające o kierunku Inżynieria Środowiska – Akademia Rolnicza w Poznaniu -Studia Magisterskie Uzupełniające o kierunku Gospodarka Przestrzenna w zakresie „Zarządzania nieruchomościami”- Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie -Studium Podyplomowe ” Nowe metody kosztorysowania w warunkach gospodarki rynkowej ” /znajomość programów: “Norma”, “Zuzia `99” – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie -Studia o kierunku Budownictwo Lądowe – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Uprawnienia budowlane Nr ewid. WAM/OKK/U/56/06 – DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ Uprawnienia budowlane Nr ewid. WAM/0087/OWOK/05 – DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ, W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ I MOSTOWEJ

Zapisz się na szkolenie