zarządzanie firmą

Lean Manufacturing - szczupłe zarządzanie:

5S, STANDARYZACJA, KANBAN, SAMODOSKONALENIE ​

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat Filozofii Lean Manufacturing. Uczestnik nauczy się czym jest Lean i jego założenia. Nabędzie wiedzę z zakresu eliminowania Marnotrawstwa, 5 S, Standaryzacji, Kanban. Po szkoleniu uczestnik będzie świadomie posługiwać się narzędziami Lean Manufacturing co pozwoli mu na Szczupłe zarządzanie. 

Program szkolenia:

1. Co to jest Lean

– historia Lean
– czym charakteryzuje się Lean
– następstwa Lean

2. Pracownik jako główny element Lean

3. 5 S organizacja pracy:

– czym jest 5S
– jak wdrozyć 5S
– przykłady 5S

4. Standaryzacja

– standardy pracy
– kogo i dlaczego zaangażować w wdrożenie standaryzacji
– jak stworzyć karty standaryzacji

5. Kanban – przepływ materiałów System Ssący

– pojęcie Kanban
– jak wdrażać

6. Trening krzyżowy

– analiza kompetencji pracowniczych
– ocena dotychczasowych kompetencji
– poliwalencja- wszechstronność pracowników

7. Samodoskonalenie

– czym jest doskonalenie się
– narzędzia : Obeya, Gemba Walking, Kaizen.

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing dzięki którym zarządzanie jest optymalne a marnotrawstwo wyeliminowane.